logo

Тест: Дискурс. Текст. Съставяне и декодиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Текстът е съвкупност от изречения, които са свързани помежду си с обща тема и имат смислова завършеност.
2
Нетекстът е поредица от тематично свързани помежду си изречения.
3
Характерното за зачатъчните текстове е, че между отделните изречения тематичната връзка е много силна.
4
Предметът на общуване и темата на текста са различни понятия.
5
Понятията текст и дискурс се използват за всяка завършена езикова цялост, устна или писмена, с определено комуникативно предназначение.
6
Посочи неверния отговор.
  • Изискванията към текста са:
7
От тематичната, лексикалната, граматичната, композиционната и стилистичната свързаност на текста се изгражда:
8
Дискурсът е съвкупност от:
9
Посочи неверните отговори.
  • Анализът на дискурса поставя акцент върху:
10
Дискурсът представлява последователност от речеви действия.
11
Посочи неверния отговор.
  • Пре­дим­с­т­во при ус­т­ния дис­курс е:
12
При пис­ме­но­то ре­че­во об­щу­ва­не ня­ма пряк кон­такт между общуващите.
13
Попълни празните места.
14
Попълни празните места.
15
Попълни празните места.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 12. клас ще затвърдиш знанията си относно дискурса и текста. Какво представлява текстът? Що е то нетекст и има ли понятие "зачатъчен текст"? Какво е дискурс? Какви знания са ти необходими да анализираш правилно дискурса? Отговорите на тези и много други въпроси получи вече във видеото. Премини през теста, упражни се и бъди номер едно в час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (14)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се