logo

Тест: Глаголите gefallen и schmecken - как да избегнем типичните грешки?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголите gefallen и schmecken са синоними.
2
Глаголът mögen ...
3
Непрякото допълнение не може да стои на първо място в съобщителното изречение.
4
Кои изречения са сходни по значение?
5
Кои изречения са сходни по значение?
6
В кое изречение глаголът gefallen трябва да се замени с глагола schmecken?
7
В кое изречение е допустимо да използваме както глагола gefallen, така и глагола schmecken?
 • Речник
 • die Hochzeit,-en - сватба
 • der Ring,-e - пръстен
 • der Sekt,-e - шампанско
 • nie - никога
8
Поставете глагола gefallen в трето лице единствено или множествено число.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
9
Кои са правилните преводи на изречението?
 • Сестра ми обича цветя.
10
Кои са правилните преводи на изречението?
 • Щефан обича ядки.
 • die Nuss, die Nüsse - ядка
11
Кои са правилните преводи на изречението?
 • Детето ми харесва маркови дрехи.
12
Кои изречения започват с непрякото допълнение?
13
Поставете в изреченията глаголите gefallen и schmecken в подходящата форма.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Довършете изреченията с думите в скоби, като ги поставите в правилната форма.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Изберете подходящите сказуеми за дадените изречения.
 • gefällt - gefällt - gefallen - schmeckt
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Глаголите gefallen и schmecken - как да избегнем типичните грешки?" ("Die Verben gefallen und schmecken - häufige Fehler vermeiden") ще ви помогне да затвърдите знанията си за избора на правилния глагол (gefallen или schmecken) в правилното лице и число. С разнообразните по трудност и вид задачи ще упражните различен словоред на съобщителното изречение, съдържащо непряко допълнение (Dativobjekt), както и синонимните варианти на изречения с глаголите gefallen и schmecken. Тествайте способността си да откривате типичните грешки, които българите допускат, употребявайки gefallen и schmecken. Учете и се забавлявайте.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се