Упражнение: Глаголите gefallen и schmecken. Част 2


Описание на упражнението

Проверете знанията си за спрежението, употребата и особеностите на немските глаголи gefallen и schmecken с онлайн упржнението по немски език "Глаголите gefallen и schmecken - част 2". Чрез разнообразните задачи ще упражните цялостното спрежение на двата глагола в сегашно време (Präsens), ще си припомните в какви случаи използваме gefallen, а  в кои - schmecken. Ще упражните непрякото допълнение (Dativobjekt) като съществително име и местоимениe, ще проверите дали знаете кога задаваме въпроса Wem? Онлайн упражнението е подходящо за ниво А2.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На кой ред всички глаголни форми са правилни?
5т. 2. На кой ред всички съществителни имена се използват с глагола schmecken?
5т. 3. Когато искаме да посочим, че дадена храна ни харесва, използваме глагола schmecken. Възможно ли е да използваме спрямо дадена храна не само глагола schmecken, a и глагола gefallen?
5т. 4. Глаголите gefallen и schmecken изискват непряко допълнение. Кои изречения илюстрират това правило?
5т. 5. Посочете подлога в дадените изречения.
6т. 6. Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 7. Изберете подходящия подлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 8. Изберете подходящото лично местоимение.
6т. 9. Свържете въпросите и отговорите.
6т. 10. Сложете думите в скоби в подходящата форма.
6т. 11. Ваканцията ми харесва.
  • Кой е правилният превод на изречението?
6т. 12. Свържете въпросителната дума с останалата част на изречението.
11т. 13. Попълнете подходящото лично местоимение в дателен падеж.
11т. 14. Един от отговорите е грешен. Посочете го.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете диалога.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!