new-logo

Тест: Глаголите gefallen и schmecken. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На кой ред всички глаголни форми са правилни?
2
На кой ред всички съществителни имена се използват с глагола schmecken?
3
Когато искаме да посочим, че дадена храна ни харесва, използваме глагола schmecken. Възможно ли е да използваме спрямо дадена храна не само глагола schmecken, a и глагола gefallen?
4
Глаголите gefallen и schmecken изискват непряко допълнение. Кои изречения илюстрират това правило?
5
Посочете подлога в дадените изречения.
6
Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
7
Изберете подходящия подлог.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Изберете подходящото лично местоимение.
9
Свържете въпросите и отговорите.
10
Сложете думите в скоби в подходящата форма.
11
Ваканцията ми харесва.
  • Кой е правилният превод на изречението?
12
Свържете въпросителната дума с останалата част на изречението.
13
Попълнете подходящото лично местоимение в дателен падеж.
14
Един от отговорите е грешен. Посочете го.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Попълнете диалога.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Проверете знанията си за спрежението, употребата и особеностите на немските глаголи gefallen и schmecken с онлайн упржнението по немски език "Глаголите gefallen и schmecken - част 2". Чрез разнообразните задачи ще упражните цялостното спрежение на двата глагола в сегашно време (Präsens), ще си припомните в какви случаи използваме gefallen, а  в кои - schmecken. Ще упражните непрякото допълнение (Dativobjekt) като съществително име и местоимениe, ще проверите дали знаете кога задаваме въпроса Wem? Онлайн упражнението е подходящо за ниво А2.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се