new-logo

Тест: Дунавска равнина - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Дунавската равнина се поделя на:
2
Коя от посочените реки НЕ е граница на някои от частите, на които се поделя Дунавската равнина?
3
В коя климатична област попада Дунавската равнина?
4
Коя е характерната особеност на режима на реките в Дунавската равнина?
5
Кои климатични явления са най-характерни за Дунавската равнина?
6
Кои са типичните особености на релефа в Западна Дунавска равнина?
7
В коя част на Дунавската равнина се намират 14-те базалтови могили и Павликенските височини?
8
В коя част на Дунавската равнина континенталността на климата е най-силно изразена? 
9
Кое от изброените твърдения за климата на Дунавската равнина е вярно?
10
Попълнете пропуските в текста:
11
За коя част на Дунавската равнина се отнася следното:
  • Tя е най-широката и високата. Характерни форми на релефа са суходолията. От подземните води най-характерни са карстовите извори.
12
Коя от изброените пещери се намира в Дунавската равнина?
13
Свържете цифрите с имената на обектите в Дунавската равнина, които изобразяват.
14
Свържете цифрите с имената на обектите в Дунавската равнина, които изобразяват.   
15
Свържете цифрите с имената на обектите в Дунавската равнина, които изобразяват.

Описание на теста

С онлайн теста "Дунавска равнина - част 2" по география за 10 клас ще проверите знанията си за особеностите на климата и водите на Дунавската равнина. Ще демонстрирате знания за подялбата на равнината и обектите, които се намират в различни нейни части.  Ще отговаряте на въпроси за факторите, формирали климата и речната мрежа. Ще имате възможността да разпознавате релефни форми и водни обекти, нанесени на контурна карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се