new-logo

Тест: Дунавска равнина. Води, почви, растителен и животински свят

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Климатът в Дунавската равнина е:
2
Вярно ли е твърдението, че по-голямата част от реките в Дунавската равнина са транзитни?
3
Кой почвен тип НЕ се среща в Дунавската равнина?
4
Коя е характерната особеност на режима на реките в Дунавската равнина?
5
За коя част на Дунавската равнина са характерни степните растителни и животински видове?
6
За кой почвен тип се отнася следното?
  • Разпространени са по високите части на равнината. Образувани са върху варовикова основа, под широколистни гори и влажен умереноконтинентален климат.
  • ключови думи: жълтоземни, сиви горски, смолници, кафяви горски, черноземни
7
Какъв вид са подземните води, акумулирани на крайдунавските низини?
8
Кое твърдение за естествената растителност НЕ се отнася за Дунавската равнина?
9
Кой вид води са характерни за Източната Дунавска равнина?
  • карстови, минерални, артезиански, грунтови
10
Попълни пропуските в текста.
11
Коя е причината в Дунавската равнина да се образуват черноземни почви?
12
Подреди в правилната последователност частите от характеристиката на Дунавската равнина.
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Свържи цифрите с имената на реките, протичащи през  Дунавската равнина.  
15
Попълни пропуските в текста.

Описание на теста

С онлайн теста за Дунавска равнина - води, почви, растителен и животински свят по география за 10. клас ще провериш знанията си за особеностите на климата и водите на Дунавската равнина. Ще отговаряш на въпроси за факторите, формирали климата и речната мрежа. Ще имаш възможността да разпознаваш форми и водни обекти, нанесени на контурна карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се