new-logo

Тест: География на металургията

Тест

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за металургията в света. Ще успееш ли да отговориш на въпроса кои са факторите, които оказват влияние върху развитието на този важен отрасъл? По какви признаци се разделят черната и цветната металургия? С теста по география ще упражниш знанията си за суровините и териториалната структура на подотраслите и кои са световните центрове за производство на съвременната карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от посочените отрасли се отнася към тежката промишленост?
2
За кой от посочените отговори се отнася текста:
  • През последните години производството им в икономически развитите страни на света намалява.
3
Кои от следните суровини НЕ се използват в черната металургия?
4
Кои от суровините се използват в цветната металургия?
5
Най-голямо значение върху развитието на металургията оказват:
6
В зависимост от цвета на произвежданите метали металургията се поделя на черна и цветна.
7
Най-много железни руди се добиват в:
8
За кой метал се отнася текстът:
  • Широко се прилага като конструктивен материал. Основните му качества  са лекота и висока топлопроводимост. Сплавите се използват в производството на самолети. Подлежи на рециклиране на 100 %.
9
Коя от изброените особености на цветната металургия НЕ е вярна?
10
Най-големи производители на олово са:
11
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • мед, олово, САЩ, Швеция, проводник, източник
12
Кои производства са съсредоточени в пристанищните центрове на развитите страни?
13
Подреди правилно.
14
Свържи правилно.
15
Попълни празните места, за да стане вярно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се