logo

Тест: Екологичен проблем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Неблагоприятните процеси и явления, които засягат развитието на човечеството и природното равновесие на планетата са известни като:
2
Коя дума ще избереш, за да допълниш основния девиз на Географската харта за света?
  • Мисли .., действай локално.
3
Развитие, което е свързано със съгласувано и трайно решаване на въпросите за развитието на обществото и за опазване на околната среда, без да се излагат на рискове възможностите на бъдещите поколения да задоволяват собствените си потребности, се нарича:
4
Замърсяването на въздуха в големите градове и промишлените центрове, образувано при смесване на дим и мъгла, се нарича:
5
С какво е свързан екологичният проблем?
6
Кой предлага и кога е утвърдена програмата за устойчиво развитие?
7
Екологичният проблем се поражда от:
8
Кое от изброените НЕ е основен принцип за устойчиво развитие?
9
При кое явление, причинено от постъпващите в атмосферата въглероден диоксит и други газове, се наблюдава глобално повишаване на температурите?
  • ключови думи: киселинни дъждове, озонова дупка, парников ефект, опустиняване
10
Как се нарича този вид валежи, при образуването на които от въздуха се улавят различни замърсители, които се разтварят във водните капки, претърпяват химични промени и падайки на земята причиняват поражения на растителността?
11
Кое от изброените НЕ е последица от разрастващия се екологичен проблем?
12
Кой от глобалните проблеми олицетворява колажа от снимки?
  • ключови думи: суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен
13
Свържи явлението с последиците, до които води.
14
На картата с цифри са обозначени морета и заливи, които са силно замърсени от дейности, свързани с добива на нефт. Кои са те?
15
Прочети текста и отговори на въпроса.
  • През 1972 г. на конференция на ООН по проблемите на околната среда и водите е отчетена необходимостта от наблюдаване и контролиране на измененията на околната среда, наречена мониторинг. Целта на това наблюдение е да се набере пълна и точна информация, въз основа на която да се вземат екологосъобразни решения за управление на природната среда и регулиране на нейните качества..
  • Какво НЕ включва мониторингът?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за един от глобалните проблеми на съвременността – екологичния. Ще разбереш дали си усвоил знания за съдържанието на важни понятия като устойчиво развитие, глобално затопляне, озонова дупка. Ще отговаряш на въпроси за същността на екологичния проблем, начините на проявление и възможностите за разрешаването му. Ще покажеш и умения за работа с текст и извличане на информация. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се