logo

Тест: Глобални проблеми на съвременността. Суровинно-енергиен проблем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глобални проблеми са тези, които:
2
Енергийният проблем се състои в това, че:
3
Как се нарича енергията, добита от алтернативни енергоизточници?
4
Коя от предложените думи ще избереш, за да довършиш изречението?
  • В резултат на интензивното използване и усвояване на природните ресурси в света една голяма част от тях са:
5
Може ли да се твърди, че глобалните проблеми засягат човешки дейности извън пределите на планетата Земя?
6
Задълбочаването на кой проблем е свързано с намаляването на запасите на нефт, природен газ и въглища?
7
Кое от изброените твърдения НЕ се отнася за глобалните проблеми?
8
Кое НЕ е причина за възникването на суровинно-енергийния проблем?
9
Вече знаеш много за природните ресурси и тяхното използване. Помисли и отговори: коя е причината за възникването на суровинно-енергийния проблем?
10
Кое от изброените е начин за комплексното разрешаване на енергийния проблем?
11
Проблемът с недостига на суровини може да се разреши, като:
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: конфликт, хармония, рудодобива, земеделието, индустриализацията, дисонанс, механизацията
13
На картата са обозначени страни, които притежават големи находища на определен вид полезно изкопаемо. Свържи цифрите, които обозначават местоположението на страните с името им и вида на полезното изкопаемо.
14
Кое от изброените според теб НЕ е последица от възникването и развитието на суровинно-енергийния проблем?
15
С какво можеш да помогнеш ти, но лично, при разрешаването на суровинно-енергийния проблем?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш занията си за глобалните проблеми на човечеството. Ще отговяряш на въпроси за същността и обхвата на глобалните проблеми на съвременния човек. Ще демонстрираш знания за причините и проявлението на суровинно-енергийния проблем. Ще имаш възможността да проявиш аналитичност и лично отношение към тези важни проблеми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се