logo

Тест: Източници на напрежение. Закон на Ом за цялата верига

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Страничните сили, действащи в източника на напрежение, извършват положителна работа, като възстановяват електричната енергия, която токът е оставил в консуматора.
2
Електродвижещото напрежение на източника е мярка за работата на страничните сили при преминаване на заряд 1C през източника.
3
Електродвижещото напрежение намираме по формулата \varepsilon = \fracACTPq.
4
В закона на Ом за цялата верига:
5
При късо съединение съпротивлението във външната част на веригата е R= 0.
6
Законът за запазване на енергията при протичане на ток в затворена верига е еквивалентен на твърдението, че работата на страничните сили в източника е равна на работата на електричните сили в затворената верига.
7
В химичните батерии и акумулатори страничните сили са
8
Бушоните трябва:
9
При късо съединение:
10
Пресметни тока във верига с ЕДН \varepsilon = 12V, ако е включен консуматор със съпротивление R= 3\Omega, а вътрешното съпротивление на източника е r= 1\Omega.
11
Намери вътрешното съпротивление на източник с ЕДН \varepsilon = 4,5V, ако при включена във веригата лампичка със съпротивление R= 8\Omega във веригата тече ток I= 0,5A.
12
Намери максималния ток, който може да протече през източник с ЕДН 220Vи вътрешно съпротивление 0,5\Omega.
13
Акумулатор с електродвижещо напрежение \varepsilon = 13,2V, през който протича ток I= 10A, захранва радиокасетофон. Колко ома е вътрешното съпротивление r на акумулатора, ако напрежението върху радиокасетофона е U=13V?
14
Състави вярно твърдение. Указание: Източниците на напережение наричаме "вътрешна част на веригата", а консуматорите - "външна част".
15
Намери напрежението на нагревател, който е включен към ЕДН 120V, ако през нагревателя тече ток 10A. Вътрешното съпротивление на източника е 0,1\Omega. Указание: Използвай втория закон на Ом I = \frac\varepsilon R+r във вида I.(R+r)=\varepsilon. Разкрий скобите и отчети, че по първия закон на Ом U = R.I.

Описание на теста

Този онлайн тест е свързан с източниците на напрежение и втория закон на Ом, който описва затворена електрична верига. Той съдържа разнообразни въпроси и задачи, чрез които ще усвоиш и затвърдиш знанията си по тази тема. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се