new-logo

Тест: Електрична енергия и мощност (решаване на задачи)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За измерване на електроенергията се използва единицата киловатчас. По определение един киловатчас \dpi100 \mathbf\left ( 1kWh \right ) е енергията, която консумира електроуред с мощност един киловат \dpi100 \mathbf\left ( 1kW \right ) за един час \dpi100 \left ( \mathbf1h \right ).
 • Колко джаула е един киловатчас?
 • Указание:  \dpi100 \mathbf1kW= 1000W ; \mathbf1h= 3600s
2
Кое от изброените правилно допълва твърдението?
 • Консумирана в електрическата верига електроенергия е равна на:
3
Количеството топлина Q, което се отделя в проводника, е равно на работата A на тока, защото енергията се преобразува от електрична в топлинна.
4
Кои от посочените формули правилно изразяват мощността, отделена в даден участък от електрическата верига?
5
Избери тези закономерности, които правилно описват закона на Джаул-Ленц за топлинното действие на електричния ток, т.е. големината на отделената в даден участък на електрическата верига топлина.
6
Свържи всяка формула със съответното ѝ наименование.
7
Колко лева месечно трябва да заплатиш за електроенергия, която се консумира от електрическа лампа (с нажежаема жичка) с мощност 100 W? Приеми, че лампата свети средно по 5 часа на ден и цената на електроенергията е 10 стотинки за 1 kWh.
 • Указание: Имай предвид, че месеца има 30 дни и 1 kW=1000 W.
 • Цена = (консумирана електроенергия в kWh). (0,1 лева/kWh) 
8
Електродвигателят на трамвай консумира ток с големина \dpi100 \mathbfI= \mathbf140A и развива мощност \dpi100 \mathbfP= 70kW. Определи напрежението на полюсите на двигателя.
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf1kW= 1000W.
9
Лампата А има два пъти по-голямо съпротивление от лампата B. Коя лампа ще свети по-силно, ако двете лампи се свържат успоредно?
10
Лампата А има два пъти по-голямо съпротивление от лампата B. Коя лампа ще свети по-силно, ако двете лампи се свържат последователно?
11
Три еднакви резистора са свързани към батерия, както е показано на електрическата верига от фигурата. Кое от следните съотношения между мощностите на тока в резисторите е вярно?
12
Когато два еднакви резистора се свържат последователно към батерия за определен интервал от време, в тях се отделя 2kJ количество топлина. Колко килоджаула е отделеното в двата резистора количество топлина за същия интервал от време, ако те се свържат успоредно към батерията?
13
Да се изчисли мощността и изразходваната електроенергия от лампата на джобно фенерче в продължение на време \dpi100 \mathbft= 10min, ако големината на тока е \dpi100 \mathbfI= 0,2A, а напрежението на полюсите на източника е \dpi100 \mathbfU= 4V.
 • Указание: Използвай, че \dpi100 \mathbf1min= 60s.
14
В калориметър е налята течност, в която е потопен нагревател. На нагревателя е подадено напрежение \dpi100 \mathbfU= 10V и през него тече ток \dpi100 \mathbfI= 10A. Течността кипи. Определи специфичната топлина на изпарение \dpi100 \boldsymbol\lambda   на течността, ако за \dpi100 \mathbft= 46s се изпарява \dpi100 \mathbfm= 2g от кипящата течност. Топлообменът с околната среда се пренебрегва.
 • Указание: Калориметърът е уред, който се състои от два метални съда, поставени един в друг и топлинно изолирани помежду си. Съдовете са затворени отгоре с капак, в който има отвори за бъркалка и термометър.
 • Запиши отговора си като десетична дроб. (Например 4,6.)
 • Не забравяй, че \dpi100 \mathbf1kg= 1000g.
 
15
Нагревателите 1, 2, 3 и 4 са включени към източник на постоянно напрежение U=120 \, V, както е показано на фигурата. Ключът К е отворен. Мощността на тока в нагревателите е съответно P1=30W; P2=50W; P3=60W; P4=100W.
 • Какви са показанията на амперметъра A и волтметъра V?
 • Какво ще показва амперметърът А и волтметърът V, когато ключът K се затвори?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас "Електрическа енергия и мощност. Решаване на задачи" ще затвърдиш уменията си за намиране на отделеното количество топлина при протичане на електричен ток в консуматорите на електрическите вериги, работата извършвана от този ток и отделената мощност във веригата. Ще тестваш знанията си за намиране на консумираната във веригата електроенергия – формули за пресмятане и приложение. Ще имаш възможността да пресмяташ в лева стойността на консумираната електроенергия, за да се научиш ефективно да я употребяваш. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се