new-logo

Тест: Източници на напрежение. Закон на Ом за цялата верига

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Страничните сили, действащи в източника на напрежение, извършват положителна работа, като възстановяват електричната енергия, която токът е оставил в консуматора.
2
Електродвижещото напрежение на източника е мярка за:
3
Електродвижещото напрежение намираме по формулата \varepsilon = \fracACTPq.
4
В закона на Ом за цялата верига:
5
При късо съединение съпротивлението във външната част на веригата е R= 0.
6
Законът за запазване на енергията при протичане на ток в затворена верига е еквивалентен на твърдението, че работата на страничните сили в източника е равна на работата на електричните сили в затворената верига.
7
Кои от посочените сили могат да бъдат странични сили в една затворена верига?
8
Бушоните трябва:
9
При късо съединение:
10
Пресметни тока във верига с ЕДН \varepsilon = 12V, ако е включен консуматор със съпротивление R= 3\Omega, а вътрешното съпротивление на източника е r= 1\Omega.
11
Намери вътрешното съпротивление на източник с ЕДН \varepsilon = 4,5V, ако при включена във веригата лампичка със съпротивление R= 8\Omega във веригата тече ток I= 0,5A.
12
Намери максималния ток, който може да протече през източник с ЕДН 220Vи вътрешно съпротивление 0,5\Omega.
13
Акумулатор с електродвижещо напрежение \varepsilon = 13,2V, през който протича ток I= 10A, захранва радиокасетофон. Колко ома е вътрешното съпротивление r на акумулатора, ако напрежението върху радиокасетофона е U=13V?
14
Състави вярно твърдение.
15
Намери напрежението на нагревател, който е включен към ЕДН 120V, ако през нагревателя тече ток 10A. Вътрешното съпротивление на източника е 0,1\Omega.

Описание на теста

Този онлайн тест е свързан с източниците на напрежение и втория закон на Ом, който описва затворена електрична верига. Той съдържа разнообразни въпроси и задачи, чрез които ще усвоиш и затвърдиш знанията си по тази тема. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се