Упражнение: Електрична енергия и мощност (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електрическа енергия и мощност (решаване на задачи)“ ще затвърдите уменията си за намиране на отделеното количество топлина при протичане на електричен ток в консуматорите на електрическите вериги, работата извършвана от този ток и отделената мощност във веригата. Ще тествате знанията си за намиране на консумираната във веригата електроенергия – формули за пресмятане и приложение. Ще имате възможността да пресмятате в лева стойността на консумираната електроенергия, за да се научите ефективно да я употребявате. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно така, че да получите определението за мерната единица kWh /киловатчас/.
5т. 2. Кое от изброените правилно допълва твърдението?
  • Консумирана в електрическата верига електроенергия е равна на ...
5т. 3. В електрическата инсталация на нашите домове винаги има много отговорни елементи, наречени електрически предпазители /бушони/. Ролята им е да прекъснат електрическата верига, когато:
5т. 4. Кои от посочените формули правилно изразяват мощността отделена в даден участък от електрическата верига?
5т. 5. Изберете тези закономерности, които правилно описват закона на Джаул-Ленц за топлинното действие на електричния ток, т.е. големината на отделената в даден участък на електрическата верига, топлина.
6т. 6. Колко джаула (J) е един киловатчас (kWh)?
6т. 7. Колко лева месечно трябва да заплатите за електроенергия, която се консумира от електрическа лампа /с нажежаема жичка/ с мощност 100 W? Приемете, че лампата свети средно по 5 часа на ден и цената на електроенергията е 10 стотинки за 1 kWh.
  • Указание: имайте предвид, че месеца има 30 дни;
  • цена = (консумирана електроенергия в kWh). (0,1 лева/kWh) 
6т. 8. По количеството на отделената в даден проводник мощност можем да установим от какъв материал е изработен той. Ако по проводник с напречно сечение S=0,9 mm^2 , дължина l=10 m тече ток I=0,3 A и отделената в него мощност е  P= 28 mW, то от какъв материал е проводникът?
6т. 9. Лампата А има два пъти по-голямо съпротивление от лампата B. Коя лампа ще свети по-силно, ако двете лампи се свържат успоредно? 
6т. 10. Лампата А има два пъти по-голямо съпротивление от лампата B. Коя лампа ще свети по-силно, ако двете лампи се свържат последователно?
6т. 11. Три еднакви резистора са свързани към батерия, както е показано на електрическата верига от фигурата. Кое от следните съотношения между мощностите на тока в резисторите е вярно
6т. 12. Когато два еднакви резистора се свържат последователно към батерия за определен интервал от време, в тях се отделя 2kJ количество топлина. Колко килоджаула е отделеното в двата резистора количество топлина за същия интервал от време, ако те се свържат успоредно към батерията?
11т. 13. За да изсушите косата си за 5 min със сешоар, включен в електрическата мрежа с напрежение 220V, са необходими 66kJ електроенергия. Каква е големината на протичащия през сешоара електричен ток?
11т. 14. За отопление на 1 m^3 от жилище през зимата е необходима 40 W електрична мощност. Колко лева трябва да платите, ако отоплявате непрекъснато стая с размери 4m x 4m x 2,5m в продължение на един месец (30 денонощия)?
  • Цената на електроенергията е 10 стотинки за 1 kWh.
  • Указание: едно денонощие има 24 часа;
  • цената = (консумирана електроенергия).(0,1 лева/kWh)
11т. 15. Нагревателите 1, 2, 3 и 4 са включени към източник на постоянно напрежение , както е показано на фигурата. Ключът К е отворен. Мощността на тока в нагревателите е съответно - P1=30W ; P2=50W; P3=60W; P4=100W. Какви са показанията на амперметъра А и волтметъра V? Какво ще показват амперметъра А и волтметъра V, когато ключът К се затвори?
  • Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!