logo

Тест: Климатични, водни, поземлени и горски природни ресурси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Природните ресурси се отличават с голямо разнообразие. Кои са основните класификации, според които ги определяме и изучаваме?
2
Кои от посочените ресурси са невъзобновими?
3
Климатични ресурси се наричат:
4
Коя от предложените думи ще избереш, за да допълниш изречението и да се получи вярно твърдение?
  • Под водни ресурси се разбират всички ... за използване води на планетата.
5
Поземлените ресурси  включват земи, които имат:
6
Кои райони в света са най-богати на агроклиматични ресурси?
7
На Земята ясно са очертани два големи горски пояса – северен и южен. Какви гори преобладават в северния горски пояс?
  • ключови думи: широколистни, иглолистни, смесени
8
Климатичните ресурси НЕ са определящи за развитието на:
9
За кой природен ресурс се отнася следното:
  • Обхващат тази част от сушата, която е обект на човешка дейност. Отнася се към изчерпаемите възобновими природни ресурси. Сериозен проблем е ерозията и опустиняването.
  • ключови думи: растителни ресурси, поземлени ресурси, животински ресурси
10
Кое твърдение за горските ресурси на планетата НЕ е вярно?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: поземлените, животинските,текстилна, обувна, суровина, предпоставка
12
В Световния океан най-значими са находищата на полезни изкопаеми в:
13
На контурната карта с цифри са обозначени страни, които разполагат с най-много обработваема земя. Свържи цифрата с името на страната.
14
Ще работиш с кръговата диаграма, която показва площта на горите по континенти. Кое от твърденията НЕ е вярно?
15
Попълни пропуските в текста, като използваш данните от диаграмата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за климатичните, водните, поземлените и горските ресурси и ресурсите на Световни океан. Ще отговаряш на въпроси за тяхното естество, разпределение и значение. Ще упражниш умението си за работа с графични материали, като ще извличаш информация от кръгова и стълбчеста диаграма. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се