logo

Тест: Природноресурсен потенциал. Природоползване. Видове природни ресурси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всички елементи на природната среда, които не се включват пряко в стопанската дейност на човека и без които съществуването на човека е невъзможно, се наричат:
2
Вярно ли е твърдението, че природните ресурси са всички елементи на природата, които се използват непосредствено в живота и стопанската дейност на човека?
3
Природноресурсният потенциал обхваща съвкупността от:
4
Избери дума, с която да допълниш изречението така, че да се получи най-вярно и пълно твърдение.
  • Природните ресурси са предпоставка за развитие на:
5
Правилното използване, опазване и географско разпространение на ресурсите се изучава от:
6
Водата е природно условие, когато се използва за:
7
Кога почвата е природен ресурс?
8
Какво трябва да се направи преди да бъдат използвани природните ресурси?
9
Подреди в правилната последователност алгоритъма за оценка на природен ресурс.
10
Природните ресурси се отличават с голямо разнообразие. Кои са основните класификации, според които ги определяме и изучаваме?
11
Според произхода, естеството си, ресурсите се делят на: енергийни, минерални, водни, поземлени и:
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: неизчерпаеми, енергийни, изчерпаемите, неизчерпаемите, невъзобновими
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Каква оценка правим на поземлените ресурси, ако говорим за декари, хектари, дълбочина на почвата?
  • Отговора си запиши само с една дума.
15
Кое според теб налага природните ресурси да бъдат оценявани качествено и количествено?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 8. клас ще провериш знанията си за природноресурсния потенциал на Земята и видовете природни ресурси. Ще разбереш дали си усвоил същността на понятията природно условие, природен ресурс, природоползване, природноресурсен потенциал. Ще отговаряш на въпроси, с чиято помощ ще демонстрираш знания за разликата между условие и ресурс, за видовете природни ресурси. Ще съотнасяш природни ресурси към определена група, ще приложиш наученото за алгоритъма за оценка на природните ресурси, ща дадеш своето мнение за необходимостта от оценяването им. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се