new-logo

Тест: Природни области в България. Дунавска равнина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое определение се отнася за понятието "природногеографска област"?
2
В кой отговор е посочена правилната последователност за характеризиране на природногеографска област?
3
С коя цифра е обозначено местоположението на природната област Дунавска равнина на картата?
4
Къде се намира най-високата точка на Дунавската равнина?
5
От коя морфоструктура е част Дунавската равнина?
6
От кой тип са полезните изкопаеми в Дунавската равнина?
7
Кои две реки бележат границите между трите подобласти на Дунавската равнина?
8
За коя част на Дунавската равнина се отнася следното: Тя е най-ниската част на равнината. За релефа са характерни асиметрични речни долини и льосови плата?
  • средната, западната, източната
9
Попълни пропуските в текста. Използвай като източник на информация климатограмата.
10
Свържи вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Дунавската равнина.
11
Кои форми са характерни за Източната част на Дунавската равнина?
12
В Дунавската равнина липсват условия за развитието на:
13
На картата с цифри са обозначени някои от алувиалните низини по крайбрежието на р. Дунав. Свържи цифрата с името на низината.
14
Попълни пропуските в текста.
15
Свържи двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми в Дунавската равнина. Ще отговаряш и на въпроси за същността на природногеографските области и за последователността, в която се характеризират те. Ще демонстрираш знания за границите и големината на Дунавската равнина; за особеностите и разположението на полезните изкопаеми и тяхното стопанско значение. Ще разпознаваш разположението на някои алувиални низини. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се