Упражнение: Дунавска равнина - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Дунавска равнина - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми в областта. Ще отговаряте и на въпроси за същността на природногеографските области и за последователността, в която се характеризират те. Ще демонстрирате знания за границите и големината на Дунавската равнина; за особеностите и разположението на полезните изкопаеми и тяхното стопанско значение. Ще разпознавате разположението на някои алувиални низини. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое определение се отнася за понятието "природногеографска област" ?
5т. 2. В кой отговор е посочена правилната последователност за характеризиране на природногеографска област?
5т. 3. Каква е площта на Дунавската равнина?
5т. 4. Кой тип релеф преобладава в Дунавската равнина?
5т. 5. От коя морфоструктура е част Дунавската равнина?
6т. 6. От кой тип са полезните изкопаеми в Дунавската равнина?
6т. 7. Кое от твърденията за Дунавската равнина е вярно?
6т. 8. В Дунавската равнина са разкрити находища на:
6т. 9. Коя форма на релефа НЕ е характерна за Дунавската равнина?
6т. 10. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Дунавската равнина.
6т. 11. За кое полезно изкопаемо, разкрито в Дунавската равнина, се отнася следното:
  • Откриването на находището е голям успех за българските геолози. За съжаление пластовете залягат на голяма дълбочина и са силно оводнени. Находището не се разработва в момента.
6т. 12. В Дунавската равнина липсват условия за развитието на:
11т. 13. На картата с цифри са обозначени някои от алувиалните низини по крайбрежието на р. Дунав. Свържете цифрата с името на низината.
11т. 14. Попълнете пропуските в текста:
11т. 15. Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!