new-logo

Тест: Дунавска равнина. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое определение се отнася за понятието "природногеографска област" ?
2
В кой отговор е посочена правилната последователност за характеризиране на природногеографска област?
3
Каква е площта на Дунавската равнина?
4
Кой тип релеф преобладава в Дунавската равнина?
5
От коя морфоструктура е част Дунавската равнина?
6
От кой тип са полезните изкопаеми в Дунавската равнина?
7
Кое от твърденията за Дунавската равнина е вярно?
8
В Дунавската равнина са разкрити находища на:
9
Коя форма на релефа НЕ е характерна за Дунавската равнина?
10
Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в Дунавската равнина.
11
За кое полезно изкопаемо, разкрито в Дунавската равнина, се отнася следното:
  • Откриването на находището е голям успех за българските геолози. За съжаление пластовете залягат на голяма дълбочина и са силно оводнени. Находището не се разработва в момента.
12
В Дунавската равнина липсват условия за развитието на:
13
На картата с цифри са обозначени някои от алувиалните низини по крайбрежието на р. Дунав. Свържете цифрата с името на низината.
14
Попълнете пропуските в текста:
15
Свържете двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста "Дунавска равнина - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми в областта. Ще отговаряте и на въпроси за същността на природногеографските области и за последователността, в която се характеризират те. Ще демонстрирате знания за границите и големината на Дунавската равнина; за особеностите и разположението на полезните изкопаеми и тяхното стопанско значение. Ще разпознавате разположението на някои алувиални низини. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се