logo

Тест: Междуличностни отношения. Личност и социална среда. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личността на човек не е нещо, което той притежава още с раждането си, а я придобива в процеса на своето личностно развитие.
2
Един от най-влиятелни фактори за развитието на човешката личност е социалната среда, в която израства и се приобщава човек.
3
Възможно е човек да не принадлежи към никоя социална група.
4
В кой от отговорите са изброени отличителните характеристики на една социална група?
5
Какво произтича от факта, че човек принадлежи поне към една социална група?
6
В момента, в който човек заема някаква роля в дадена социална група, за него възникват определени очаквания и отговорности. До какво водят тези очаквания и отговорности?
7
Груповата ти принадлежност не те въвлича в междуличностни отношения и връзки с другите хора. Дали ще се учиш да взаимодействаш и общуваш с другите хора, или няма да го правиш, е напълно произволно.
8
Посочи в какво се състои същността на общуването.
9
Попълни празните места в текста, като използваш следните думи:
  • опосредствана, приравнена, вербалното, невербалното, лице в лице, човек-мрежа
10
Попълни празните места в текса, като използваш следните думи:
  • емоционална интелигентност, емоция, емпатия, реакция, симпатия, рационална интелигентност
11

Кое от изброените не е свързано с активното внимание по време на разговор?

12
Предазсъдъците не помагат за ефективната комуникация, защото правят човек склонен да поставя под въпрос правотата си и го правят възприемчив към чужда критика.
13
Попълни правилно празните места в текста.
14
Свържи правилно.
15
Свържи правилно примерите със съответната група причинители на нарушения в психичното здраве.

Описание на теста

В теста по философия за 8. клас ще затвърдиш знанията си за основни понятия и въпроси от темите за междуличностните отношения и социалната среда. Спомняш ли си какво беше социална група и какво е характерно за нея? В какво се състои общуването и от какво зависи успешната и ефективна комуникация с другите хора? Какво бяха предразсъдъците и стереотипите и как те пречеха на качественото общуване? Кога настъпват конфликтите? Какво причинява психичните зависимости и от кои фактори зависи да се справим с тях? Ето, че са се натрупали доста неща за преговор. Не губи време и провери какво си запомнил и кое има нужда да преговориш пак! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се