logo

Тест: Построяване на триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Може ли да се построи само с линийка и пергел ъгъл от 75°?
2
Може ли да се построи Δ ABC, ако AM е негова медиана?
3
Може ли да се построи равностранен триъгълник по дадена страна а, като построението се обосновава по първи признак за еднаквост на триъгълници?
4
Какво допълнително построение трябва да се направи, за да се построи точка C от лъча AM \to, така че полученият \bigtriangleup ABC да е равнобедрен с основа AB ?
5
Дадена е отсечка с дължина с. Ако се построи триъгълник със страни 3с, и 5с, какъв ще е той спрямо ъглите?
6
Да се построи \bigtriangleup ABC със страна AB=c, медиана AM=m и   \measuredangle BAM=\delta.
7
Да се построи равнобедрен \bigtriangleup ABC с основа AB=c и височина към основата CH=h.
8
Да се построи равнобедрен \bigtriangleup ABC с основа AB=c и ъгъл при основата \alpha.
9
Да се построи равнобедрен \bigtriangleup ABC с бедро a и ъгъл между бедрата \gamma.
10
Да се построи правоъгълен \bigtriangleup ABC с хипотенуза c и остър ъгъл  30^\circ.
11
Да се построи триъгълник по дадена страна c и ъгли 15^\circ и 30^\circ.
12
Как може да се построи медианата към страната AB в равнобедрения триъгълник ABC?
13
Да се построи правоъгълен \bigtriangleup ABC по катет BC=a  и медиана към хипотенузата CM=m.
14
Какво е достатъчно да се построи, за да се получи Δ ABC с медиана CM?
15
Посочи стъпките, по които да се построи \bigtriangleup MNP, еднакъв на дадения равнобедрен \bigtriangleup ABC, по дадено бедро a  и ъгъл при основата \alpha така, че еднаквостта да се обоснове на първи признак за еднаквост на триъгълници.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 7. клас ще упражниш основните геометрични построения и как с тяхна помощ се построяват триъгълници по първи, втори, трети признак за еднаквост на триъгълници, както и по признака за еднаквост на правоъгълни триъгълници. Ще построяваш равнобедрени и правоъгълни триъгълници по дадени страни и ъгли. Потопи се в построителните задачи и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се