logo

Тест: Движение и сили. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Траектория е мислената линия, която едно тяло описва при движението си.
2
Кои от посочените са единици за скорост?
3
Коя от изброените скорости е най-голяма?
4
Шейна се движи на изток. Силата на триене, която действа на шейната, е насочена на:
5
Сили с еднакви посоки и големини се уравновесяват.
6
Колко е силата на тежестта G, която действа на тяло с маса m = 46 kg, като приемеш, че g = 10 m/s^2?
7
Колко килограма е масата на бетонен панел с обем V = 1,5 m^3 и плътност \rho = 2,2 g/cm^3?
8
За 2 минути колоездач изминава 600 m. Колко е скоростта на колоездача?
9
Какво налягане p създават сила на натиск F = 4 N, действаща върху площ S = 0,02 m^2?
10
Колко нютона е силата, която е необходима, за да се издигне товар с маса m = 3 kg с помощта на неподвижна макара?
11
Дадено количество въздух се свива, докато обемът му намалее 2 пъти. Как се изменя плътността на въздуха?
12
Свържи величината с мерната единица.
13
Масата на пресен сняг с обем V = 5 m^3 е равна на 800 kg. Колко е плътността на снега в g/cm^3?
14
Шкаф с маса 36 kg има дължина 1,2 m и широчина 0,5 m. Колко паскала е налягането на шкафа върху пода?
15
Разстоянието между две съседни станции на метрото е 2700 m. С каква средна скорост в km/h трябва да се движи влакът, за да измине това разстояние за 3 минути?
  • Отговора си запиши само с цифри.

Описание на теста

С обобщаващия онлайн тест по човекът и природата за 6. клас за видовете движения и сили ще затвърдиш познанията си по раздела и ще упражниш най-важното от изученото. Ще преговориш определения, формули, мерни единици за скорост, налягане и плътност, ще си представиш общата картина на физичните явления, движения и сили и най-важното – ще си гарантираш отлични резултати! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се