new-logo

Тест: Електронна обвивка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомът има заряд, защото броят на протоните в ядрото му е по-голям от броя на електроните в електронната му обвивка.
2
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за електрона.
3
Електронните слоеве се отбелязват по реда на нарастване на енергията им с:
4
Посочи ГРЕШНОТО твърдение за валентните електрони на химичните елементи от главните групи на Периодичната таблица.
5
Електронната обвивка се запълва с електрони по реда на нарастване на енергията на електронните слоеве – от по-ниска към по-висока енергия.
6
В първи електронен слой може да има:
7
Електронните слоеве са образувани от:
8
Посочи символа, с който се отбелязва двойка електрони с антипаралелни спинове.
9
Свържи номера на електронния слой и максималния брой електрони, които могат да се съдържат в него.
10
  • На схемата е показана електронна обвивка на:
11
Попълни празните места в текста, като използваш част от дадените думи.
  • Библиотека: възбудено, развълнувано, ниска, висока, инертност, валентност.
12
Попълни празните места в текста с част от дадените думи.
  • Библиотека: втора, четвърта, пета, шеста, четири, шест, два.
13
  • Даден е модел на атом на химичен елемент. Напиши в коя група на Периодичната система се намира и каква е неговата валентност.
  • Използвай арабски цифри.
14
  • Попълни с арабски цифри липсващите данни в текста за атома на калций.
15
  • Химичен елемент от трети период на Периодичната таблица притежава 6 електрона във външния си електронен слой. Напиши неговия химичен знак.
  • Пиши на латиница.

Описание на теста

Онлайн тест по химия за 8. клас, чрез който ще упражниш наученото за електронната обвивка на атома – колко са електронните слоеве, как се означават, как нараства енергията им и реда, по който се запълват с електрони. С разнообразни и интересни тестови въпроси ще провериш знаеш ли как се определя валентността на атомите и каква е връзката ѝ с електронната обвивка на атома. Само тук и сега ще тестваш дали знаеш как се разпределят електроните във валентния електронен слой и ще се научиш да ги изразяваш с Люисови символи. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се