new-logo

Тест: Електронна обвивка

Тест

Онлайн тест по химия за 8. клас на тема "Строеж на атома. Електронна обвивка - част 1", чрез който ще упражниш наученото за електронната обвивка на атома, колко са електронните слоеве, как се означават, как нараства енергията им и реда, по който се запълват с електрони. С разнообразни и интересни тестови въпроси ще провериш знаеш ли как се определя валентността на атомите и каква е връзката ѝ с електронната обвивка на атома. Само тук и сега ще тестваш дали знаеш как се разпределят електроните във валентния електронен слой и ще се научиш да ги изразяваш с Люисови символи. Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Атомът е електрически натоварена частица, защото броят на протоните в ядрото е по-голям от броя на електроните в електронната обвивка.
2
Посочете грешната характеристика на електрона:
3
Електронните слоеве се отбелязват по реда на нарастване на енергията им с:
4
Посочете грешната характеристика за валентните електрони:
5
Електронната обвивка се запълва с електрони по реда на нарастване на енергията на електронните слоеве - от по-ниска, към по-висока енергия.
6
Положителните и отрицателните йони се наричат съответно:
7
Електронните слоеве са образувани от :
8
Със символа ↑↓ се означават два електрона с противоположни (антипаралелни) спинове, които могат да образуват електронна двойка.
9
Свържете номера на електронния слой с максималния брой електрони, които могат да се съдържат на него:
10
Вярната схема на електронната обвивка на атом натрий е:
11
Попълнете празните места в текста като използвате част от дадените числа:
  • 16, 10, 8, 5, 4, 2, 1, 3
12
В основно състояние елементът въглерод е от втора валентност, защото във външния си електронен слой има 2 несдвоени електрона. Когато атом въглерод погълне енергия, електронната двойка от външния електронен слой се разкъсва и атомът разполага вече с 4 несдвоени електрона. Следователно във възбудено състояние, въглеродът е от четвърта валентност.
13
Люисовият символ от графиката показва, че елементът е:
14
Попълнете с арабски цифри липсващите данни в текста:
15
Свържете вeрните по смисъл твърдения:

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се