new-logo

Тест: География на туризма

Тест

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за туризма като отрасъл от третичния сектор и един от най-доходоносните в стопанството. Ще демонстрираш знанията си за същността и значението на туризма. Кои са факторите и най- важните особености на отрасъла? Колко вида туризъм има? Кои са туристическите райони и най-предпочитаните дестинации? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кой стопански отрасъл се отнася характеристиката:
  • Допринася за укрепване на здравето на хората, за възстановяване на тяхната работоспособност, за обогатяване на познанията им и езиковата култура. За работещите в отрасъла осигурява работни места и доходи.
2
Коя от посочените особености НЕ се отнася за туристическите ресурси?
3
Форма на туризъм според целта на пътуването е:
4
Кой от изброените региони не е туристически?
5
Към коя група фактори се отнасят: броят на хотелите, доходите на населението, транспортната инфраструктура?
6
Върху развитието на туризма оказват влияние природни, социално-икономически, културно-исторически и политически фактори.
7
За кой вид туризъм се отнася следното:
  • Съвкупност от дейности за задоволяване на потребностите на населението от посещения на свещени места.
8
В коя от двойките град – туристически обект има несъответствие?
9
Свържи правилно страна – туристически обект.
10
Великата китайска стена, мавзолеят Тадж Махал и Ниагарският водопад се намират на територията на Азиатско-Тихоокеанския регион.
11
В коя група обектите са антропогенни туристически ресурси?
12
Постави на празните места, за да стане вярно твърдението:
  • Санкт Петербург, Мадрид, Рим, Париж, Атина
13
Свържи правилно видовете туризъм с критерия за класификация.
14
Свържи туристическите райони в света с техните характеристики.
15
Попълни имената на трите най-посещавани страни в света с помощта на контурните очертания.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се