logo

Тест: Как да общуваме ефективно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Целта на общуването е да се обмени информация.
2
По време на разговор е необходимо участниците внимателно да слушат, за да се изтърве част от казаното и да се изгуби смисълът.
3
Кои са двата начина, по които човек може да слуша?
4
Подхилкването е допустим маниер по време на разговор, защото показва, че думите на събеседника ти са нелепи.
5
Какво показва практиката да прекъсваш събеседника си по време на изказването му?
6
При никакви обстоятелства не е допустимо да прекъсваш събеседника си.
7
В кой от изброените случаи е допустимо да прекъснеш събеседника си?
8
Кои са начините, чрез които може да провериш дали правилно си разбрал смисъла на казаното от събеседника ти?
9
По какви начини може да покажеш, че активно следиш мисълта на събеседника си?
10
Когато в разговор те обвземат емоции от чутото, за да стимулираш ефективната комуникация е редно да постъпиш така: отприщваш отрицателните емоции, за да покажеш колко си откровен, а положителните емоции сдържаш, без да изразяваш нищо.
11
Обясни каква е ролята на обратната връзка към събеседника ти след края на изказването му.
12
Обясни каква е разликата между асертивност и инат.
13
Прочети следната случка и я анализирай внимателно.
  • Докато си говориха на път към вкъщи, дойде ред и на Ива да се изкаже. Тя сподели с останалите, че, според нея, в наши дни учители стават само онези млади хора, които не ги бива за нищо друго и нямат нужните качества да успеят в живота. Приятелките ѝ я попитаха защо мисли така. Ива им отвърна, че това е ясно като бял ден и че всеки знае, че нещата стоят така, както тя казва.
  • Пример за какво е позицията на Ива?
  • Позицията ѝ е пример за:
  • Допиши изречението само с една дума.
14
Прочети следната история. Анализирай я и посочи в какво се състои стереотипът.
  • В това училище от край време директорът не позволяваше на учениците да се възлагат административни задължения. Той твърдеше, че административните задължения, дори и най-простите и обикновени, са прекалено отговорни и сложни, и изискват повече зрялост, каквато учениците не притежават. Поради това ученическото участие в училищното самоуправление оставаше признати само „на хартия“, но не и „на практика“.
15
Той беше открит човек и обичаше да заема позиция по повдиганите въпроси. Когато действително изразяваше позиция, той я защитаваше с аргументи и факти. Въпреки че не отстъпваше лесно, той съзнаваше, че събеседниците му също може да имат своя позиция. Затова беше готов да изслуша аргументите им. Но ако сметнеше, че те не са надеждни, той оставаше категоричен в позицията си.
  • Какво е умението, което е притежавал човекът от историята?
  • Отговорът си запиши само с една дума.
 

Описание на теста

В новия тест по философия за 8. клас те очаква нова порция въпроси, с които да затвърдиш знанията си за ефективната комуникация! Какви правила са от полза при общуването, за да проведем един продуктивен разговор? Kакво означава да си асертивен и защо това също е важно? А по какъв начин предразсъдъците и стереотипите влияят на ефективността на комуникацията? Ето, че има доста работи, които да преговориш и за които да помислиш още веднъж! Внимателно направи теста и докажи на себе си, че си постигнал задълбочено разбиране по темата! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се