logo

Тест: География на енергетиката. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои енергийни източници НЕ замърсяват околната среда?
2
Кое от следните НЕ е причина за възникването на суровинно- енергийния проблем?
3
За кой вид енергийни ресурси се отнася текста:
  • Тези енергийни ресурси са изчерпаеми и невъзобновими. Добивът и използването им замърсяват околната среда.
4
Алтернативните енергийни източници са възобновяеми, неизчерпаеми и щадящи околната среда. Към тях се отнасят:
5
Как се извършва транспортирането на произведената електроенергия до потребителите?
6
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • производство, разликата, потребление, преносът, съхранението
7
Подреди правилно.
8
В кои страни хидроенергията е основна при производството на електроенергия?
9
Коя от изброените групи произвежда повече от половината от електроенергията в ТЕЦ?
10
Коя от страните е най-големият производител на електроенергия в света?
11
Кой вид електроцентрали осигурява повече от половината от световното производство на електроенергия?
12
За кой вид електроцентрали се отнася следното описание:
  • Дават около 18% от световното производство на електроенергия и се изграждат в близост до големи водоизточници. За неутрализиране на отпадъците от горивото се изграждат специални хранилища. Изградени са в повече от 30 страни в света.
13
Свържи правилно видовете електроцентрали с ресурсите, които използват за производството на електроенергия.
14
Свържи правилно видовете електроцентрали с държавите, където са най-разпространени.
15
Попълни празните места, за да стане твърдението вярно. Използвай някои от кючовите думи: изчерпаеми, ТЕЦ, намаляване, диспропорция, възобновяеми, производство, повишаване, ВЕЦ, ресурси;

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще продължиш да демонстрираш знанията си за енергетиката като един от най- важните отрасли на световното стопанство. Къде се произвежда електричеството – ТЕЦ, ВЕЦ или АЕЦ? С теста по география ще упражниш знанията си за различните електроцентрали и тяхното географско разпространение. Какво представлява енергийният баланс? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се