logo

Тест: Степенуване. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се пресметне:
  • 3.3^3
2
Пресметни:
  • 4^5:4^2
3
Пресметни израза:
  • \left ( -2,5 \right )^2-\left ( 1,5 \right )^2
4
Вярно ли е, че 2^3+2^2=2^5?
5
Какъв знак да се постави на мястото на  \square, така че да е вярно  3^2.3^3:9\square 3^0.3.3^4?
6
Да се пресметне изразът: \left ( \frac25 \right )^2.5^4
7
Да се съкрати дробта: \frac2^3.4.327.2^4
8
Да се пресметне:
  • 6^0-2^3.3^3
9
Пресметни израза:
  • 5^0:2^1-\left ( 1:2 \right )^1
10
Свържи всеки израз с неговата стойност.
11
Да се пресметне изразът:
  •   \frac6^2.3^5.22^3.\left ( 3^2 \right )^2.6^3
12
Да се намери числото n от равенството 5^2^n^+^1=5^7.
13
Да се намери числената стойност на израза:
  • A=\fraca^4.a^2.a^62.a^0.a^8  , ако  a=-2
14
Да се пресметне изразът:
  • B=\frac5^1^0-2.5^9+3.5^85^8
15
Да се намери числото n от равенството:
  • \frac3^3^n.33^n.3^2=3^1^1

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 6. клас ще преговориш действието степенуване – как се степенува произведение, частно и степен, как се умножават и делят степени с равни основи. Ще си припомниш свойствата на степените и ще ги прилагаш при решаване на задачи, ще опростяваш изрази, съдържащи степени, ще намираш неизвестен степенен показател. Реши задачите от теста и се представи блестящо в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се