logo

Тест: Умножение и деление на рационални числа. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се пресметне произведението:
 • -4,2 . 8
2
Пресметни израза:
 • -3 : (- 5)
3
Да се пресметне:
 • -3-\frac79.\frac1821
4
Вярно ли е, че - 6 : 0,004 = - 1500?
5
Да се пресметне изразът:
 • -300 : (- 5) - 60
6
Като се приложат свойствата на умножението, да се пресметне:
 • 0,5 . (- 4,6) .  (- 2)
7
Без да извършваш означените действия, постави на мястото на  ◊  верния знак за сравнение:
 • 107 . (- 14 ) . (- 20)  ◊  - 1702.
8
Да се намери неизвестното x:
 • x : 2,56 = - 8
9
Какво трябва да е числото x, така че да е вярно?
 • -5 . x > 0
10
Стойността на израза -12 : 3 - 3 . (- 4) е равна на:
11
Да се намери  x.
12
Пресметни израза:
 •  \frac-36-12:\left ( -4 \right )+64.\left ( -2 \right )-5.\left ( -8 \right )
13
Като се приложат свойствата на умножението, да се пресметне изразът:
 •  A=-4\frac29.10-10.\frac79
14
Да се намери числената стойност на израза:
 • \left | -2,5 \right |-(-13,4)+6,8
15
Да се пресметне числовият израз: -7,4:\left ( -0,02 \right )-\frac1300.\left ( -1500 \right )+19,2

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 6. клас ще провериш знанията си за умножение и деление на рационални числа с еднакви и различни знаци. Ще преговориш знанията си за определяне на знака на произведението или частното на две рационални числа. Ще намираш неизвестен множител, делимо и делител, ще решаваш рационално задачи, използвайки свойствата на умножението. Реши задачите от теста и стани по-уверен в знанията си за рационални числа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се