logo

Тест: Ъглополовяща на ъгъл

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Точка K е от страната AC в △ABC. Ако KР⊥AB, KR⊥BC и KP=KR, то KB е:
2
B △ABC CL е ъглополовяща на ∢АCB. Разстоянието от точка L до страната AC e 5 cm. Колко сантиметра е разстоянието от точка L до страната BC?
3
В \bigtriangleup ABC с \measuredangle ABC=60^\circ  BL е ъглополовяща. Ако BL=5,2cm, намери разстоянието от точка L до страната AB на триъгълника.
4
На чертежа ъглополовящите на ∢ABC и ∢BAC се пресичат в точка О. Ако разстоянието от точка О до AC e 4 cm, то разстоянието от точка О до BC e:
5
На чертежа точка M е от страната на △ABC, а MQ и MP са съответно разстоянията от точка M до страните AB и AC. Ако MQ=MP и ∢AMQ=70º, колко градуса е ∢CAB?
6
В четириъгълника MNKP ∢N=∢P=90º и KN=KP. Ако MK=13,2 cm и KN=6,6 cm, намери колко градуса е ∢NMP?
7
В △ABC ∢ ABC=60º. Точка P е на разстояния, равни на 2 cm от страните AB и BC. Дължината на BP е:
8
По данните от чертежите свържи всеки ъгъл x с неговата мярка.
9
На чертежа AO,BO са ъглополовящи в \triangle ABC и \measuredangle AOB=135^\circ. Ако AC=6cm,BC=5cm, намери S\triangle ABC.
10
На чертежа в правоъгълния △ABC (∢C=90º) BL e ъглополовяща на ∢ABC. Ако CL=4 cm и AB=17 cm, лицето на △ABL е:
11
Ъглополовящите на ∢ABC и ∢BAC в △ABC се пресичат в точка О, която е на разстояние 9 cm от върха А и на 4,5 cm от страната BC. На колко градуса е равен ∢BAC?
12
На чертежа △MNP е правоъгълен (N=90º) и PL е ъглополовяща на ∢NPM. Ако ML=12,6 cm и LN=6,3 cm, колко сантиметра е PL?
13
На чертежа AL,BN са ъглополовящи. Ако \measuredangle BOL=62^\circ, намери \measuredangle ACB.
14
На чертежа BL е ъглополовяща, BL=6cm,\measuredangle BAC=40^\circ и разстоянието от точка L до страната AB е 3cm. Намери останалите ъгли на триъгълника.
15
На чертежа \measuredangle ABC=80^\circ,\measuredangle ACB=40^\circO е пресечната точка на ъглополовящите и AO=9cm. Намери разстоянието от точката O до страните на триъгълника.

Описание на теста

С онлайн теста "Ъглополовяща на ъгъл" по математика за 7. клас ще тестваш знанията си за ъглополовяща на ъгъл. Какво представлява ъглополовящата на даден ъгъл? Какво свойство притежават точките от ъглополовящата? Какво получаваме, ако свържем точка, равноотдалечена от раменете на ъгъла, с върха на ъгъла? Можеш ли правилно да приложиш теоремите и да намериш търсените отсечки и ъгли? Направи този онлайн тест без грешка и се подготви за отличен! Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се