logo

Тест: Призма и пирамида. Годишен преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се намери лицето на околната повърхнина на права призма с основа ромб със страна 5 cm и околен ръб на призмата 7cm.
2
Ако основата на права призма е правилен шестоъгълник със страна 4,6cm и апотема 0,2dm, а околният ръб е 12cm, то лицето на повърхнината е:
3
Обемът на права призма с основа правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 5,2cm, и височина на призмата 0,9dm е:
4
Правилна четириъгълна пирамида има основен ръб b=11cm  и апотема k=7cm. Да се намерят лицето на околната повърхнина и лицето на повърхнината на пирамидата.
5
Да се намери обемът на пирамида, ако основата е правоъгълник със страни 1,3dm  и 60mm, а височината е 13cm.
6
Вярно ли е, че ако се увеличи 3 пъти височината на права призма, лицето на околната повърхнина ще се увеличи с 3?
7
Ако обемът на правилна четириъгълна призма е V=144, периметърът на основата е P=24. Да се намерят основният ръб b, височината h, лицето на околната повърхнина S и лицето на повърхнината S1 на призмата.
8
Обемът на правилна четириъгълна пирамида е 48cm^3, а височината ѝ е 1,6dm. Да се намери дължината на основния ръб на пирамидата.
9
Да се намери обемът на фигурата, формата и размерите на която са дадени на чертежа.
10
На чертежите са дадени правилни призми и пирамиди. Подреди телата според лицата на околните им повърхнини, започвайки от тялото с най-малка околна повърхнина.
11
Основите на правилна призма и пирамида са равнолицеви. Височината на призмата е два пъти по-малка от височината на пирамидата. Обемът на пирамидата е 74m^3 . Да се намери обемът на призмата.
12
Правилна шестоъгълна призма има обем 1264,2cm^3, апотема на основата 4,3cm и височина, два пъти по-голяма от основния ръб. Да се намерят основният ръб и височината на призмата.
13
Колко килограма боя е необходима за боядисването на 200 молива с форма на правилна шестоъгълна призма с основен ръб 4mm и височина 12cm, ако за боядисването на 1cm^2  са необходими 3g боя? Двата края на моливите не се боядисват.
14
Диамант с форма на правилна осмоъгълна пирамида има основен ръб  3mm , апотема на основата 3,6mm и височина 1,5mm. Колко тежи диамантът, ако 1cm^3 от него тежи 3,53g?
  • Отговорът да се запише с точност до 0,01.
15
От куб с ръб 9cm е отрязана триъгълна пирамида (оцветена с червено на чертежа). Да се намери обема на пирамидата.

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 6. клас ще си припомниш кои тела са призма и пирамида, кои са техните елементи – основи, околни стени, околни и основни ръбове, височина и апотема. Ще преговориш знанията си за околна повърхнина, повърхнина и обем на призма и пирамида. По дадени лица или обем ще намираш неизвестни елементи от тези ръбести тела. Реши задачите от теста и се подготви за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се