new-logo

Тест: Молна концентрация. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Молна концентрация се означава с малка латинска буква \mathbfc и се измерва най-често в \mathbf\frac\mathbfmol\mathbfL.
2
Посочи формулата, по която се изчислява молна концентрация.
3
Молна маса - M(A) на едно вещество са толкова грама за 1\: mol от него, колкото е неговата относителна молекулна маса - Mr(A).
4
Посочи правилните твърдения.
5
Свържи дадените величини и съответните им единици за мярка.
6
Свържи елементите величината - математичен израз.
7
 • Използвай съкратения запис и пресметни количеството вещество на NaHCO3 в 2\: L разтвор с молна концентрация 0,04\: mol/L.
 • V(aq)=2L                     c(NaHCO3)=0,04\fracmolL
 • n(NaHCO3)=?mol
8
 • Използвай данни от Периодичната таблица и пресметни молната маса на NaHCO3
 • M(NaHCO3)=?
9
 • Довърши съкратения запис за задачата:
 • Колко грама NaHCO3 са необходими за приготвяне на 2\: L разтвор с концентрация 0,04\: mol/L.
 • Библиотека: m; M; w; V; c; n; N.
10
Изчисли масата на веществото \mathbfA, ако количеството му вещество е 0,08mol, а молната маса 84\fracgmol.
11
Пресметни количеството вещество на 15\: g лимонена киселина C6H8O7.
12
Подреди правилно етапите за решаване на задачата:
 • Колко грама NaHCO3 са необходими за приготвяне на 2\: L разтвор с молна концентрация c = 0,04\: mol/L?
13
 • Пресметни и запиши колко грама Na2CO3 са необходими за приготвяне на 0,5L разтвор с концентрация 0,1\: mol/L.
14
 • В 200mL разтвор има 40g NaOH.
 • Изчисли молната му концентрация, като запишеш и  резултата от междинните изчисления.
15
 • За наторяване на домашните растения трябва да приготвиш 8\: L разтвор на калиева селитра KNO3 с концентрация 0,05\: mol/L.
 • Направи необходимите изчисления и запиши:

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху молна концентрация. С него ще упражниш знанията си върху основните видове задачи, свързани с молна концентрация на разтворите. В този тест ще провериш способността си да определяш количество вещество по дадена маса, да пресмяташ молна маса на съединение с помощта на Периодичната таблица, да пресмяташ молна концентрация по дадена маса, както и на маса по дадена молна концентрация. С интересните задачи в този тест ще се подготвиш добре, за да покажеш отлични резултати при изпитване или на контролно в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се