new-logo

Тест: Молна концентрация. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Молна концентрация се означава със "с" и има измерение mol/L.
2
Молната концентрация се изчислява по формулата:
3
Молна маса - M(A) на едно вещество са толкова грама за 1 mol от него, колкото е неговата относителна молекулна маса - Mr(A).
4
Посочи правилните твърдения.
5
Свържи величините с единиците за мярка.
6
Свържи величината със съответстващата ѝ формула.
7
Количеството вещество на NaHCO3 в 2 L разтвор с концентрация 0,04 mol/L е:
8
Молната маса на NaHCO3 е:
9
Използвай част от дадените означения и състави съкратен запис за задачата:
  • Изчисли колко грама NaHCO3 са необходими за приготвяне на 2 L разтвор с концентрация 0,04 mol/L.
  • m, M, Mr, v, w, V, c, C, n, N
10
Изчисли масата на веществото А, ако количеството му вещество е 0,08 mol, а молната маса 84 g/mol.
11
Количеството вещество на 15 g лимонена киселина C6H8O7 e:
12
Подреди последователно етапите за практическо решаване на задача от типа:
  • Колко грама NaHCO3 са необходими за приготвяне на 2 L разтвор с молна концентрация c=0,04 mol/L?
13
  • Колко грама Na2CO3 са необходими за приготвяне на 500 mL разтвор с концентрация 0,1 mol/L?
  • Пресметни и запиши.
14
В 200 mL разтвор има 40 g NaOH. Определи молната концентрация на разтвора.
  • Допиши празните полета в изчислението.
15
За наторяване на домашните растения трябва да приготвиш 8 L разтвор на KNO3 с концентрация 0,05 mol/L. Каква е масата на необходимата ти калиева селитра?
  • Допиши нужните изчисления.

Описание на теста

Много полезен тест по новата програма по химия за 9. клас за молна концентрация. С него ще се упражниш върху основните видове задачи, свързани с молна концентрация на разтворите. Само в този тест ще тестваш способността си да определяш количество вещество по дадена маса, да пресмяташ молна маса на съединение с помощта на Периодичната таблица, да пресмяташ молна концентрация по дадена маса, както и на маса по дадена молна концентрация. С интересните примери в този тест ще си добре подготвен, за да покажеш отлични резултати при изпитване или на контролно в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се