new-logo

Тест: География на машиностроенето

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Продукцията на машиностроенето е предназначена за:
2
Посочи доказателствата за значението на машиностроенето.
3
Кое от следните твърдения се отнася само за машиностроенето?
4
Коя от следните групи включва само отрасли на машиностроенето?
5
Кои от следните групи фактори оказват най-голямо влияние върху машиностроенето?
6
За кой процес се отнася следната характеристика:
  • Разделя производството на части, изработвани в самостоятелни предприятия.
7
Кооперирането, като процес в машиностроенето, обединява специализирани предприятия в производството на краен продукт.
8
Попълни подотрасълът на машиностроенето, за който се отнася текста, като използваш някой от посочените подотрасли:
  • земеделското, електротехническото, транспортното
9
Земеделското машиностроене е обвързано с обработваемите земи. Главни производители и потребители са:
10
Високотехнологични производства са:
11
Кое от следните твърдения НЕ се отнася за високотехнологичните отрасли?
12
В коя двойка държави се произвеждат около 2/3 от корабите в света?
13
Коя група страни са водещи в машиностроенето?
14
Свържи подотраслите на машиностроенето със страните, в които е развито.
15
Попълни празните места в текста.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за машиностроенето в света. Ще успееш ли да отговориш на въпроса кои са условията, които способстват развитието на този важен отрасъл? С теста по география ще упражниш знанията си за териториалната структура на различните подотрасли на машиностроенето и кои са световните центрове за производство на съвременната карта. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се