new-logo

Тест: Работа и мощност на електричния ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електрическата енергия може да се преобразува в:
2
Работата на електричния ток е равна на разликата между потенциалната енергия на зарядите преди и след консуматора.
3
Кои от посочените формули правилно изразява дефиниционната формула за мощност на електричен ток?
4
Твърдението"Количеството топлина, отделено при протичане на електричен ток в проводник, е равно точно на работата на електричния ток." се нарича:
5
Кои са причините проводникът да се загрява при протичане на електричен ток?
6
Подреди в правилна последователност така, че да изведеш формулата за работа на електричен ток.
7
Компактдисково устройство черпи ток \dpi100 \mathbf300mA при напрежение \dpi100 \mathbf9V. Колко е консумираната мощност?
  • Указание:  \dpi100 \mathbf1mA=\mathbf1.10^-3\mathbfA
8
Пресметни съпротивлението на електрически лампи (традиционните крушки с нажежаема жичка) с мощност P1=40 W и P2=100 W.
  • Указание: Имай предвид, че те са предназначени да работят при напрежение U=220 V. Използвай формулата \dpi100 \mathbfP= \fracU^2R.
9
За да изсушите косата си за \dpi100 \mathbf5min със сешоар, включен в електрическата мрежа с напрежение \dpi100 \mathbf220V, са необходими \dpi100 \mathbf66kJ електроенергия. Каква е големината на протичащия през сешоара електричен ток?
  • Указание: \dpi100 \mathbf1kJ= \mathbf1000J;\mathbf1min= \mathbf60s
10
Възможно ли е в електрическа верига с напрежение 2U да се свържат последователно две лампи, пресметнати да работят при напрежение U, ако едната лампа има 3 пъти по-голяма мощност от другата?
11
Купуваш си електрическа лампа, на която е изписана мощност P=60 W и напрежение UEU=220 V, тъй като е предназначена да се използва в европейските държави. Ще се промени ли мощността на лампата, ако я използваш в Съединените щати, където напрежението на мрежата е UUSA=120 V?
  • Указание: Използвай, че  \dpi100 \mathbfP= \frac\mathbfU^2R.
12
В електрическата верига от фигурата са включени три еднакви резистора. Мощността на тока през резистор 3 е 16 W. Колко вата е мощността на тока през резистор 1?
13
Котлон, който е предназначен за работа при напрежение U=220 V, има два нагревателя със съпротивление съответно R1=60\Omega и R2=30\Omega. Мощността на котлона може да се променя с ключ, който има четири позиции. Свържи фигурите, които изобразяват възможните начини на свързване на нагревателите, със стойностите на консумираната мощност, които им съответстват.
  • Указание: Използвай, че  \dpi100 \mathbfP= \fracU^2R; \dpi100 \mathbf1kW= 1000W.
14
Два резистора със съпротивления \dpi100 \mathbfR1= \mathbf4\Omega и \dpi100 \mathbfR2= \mathbf6\Omega са свързани успоредно. През резистора със съпротивление \dpi100 \mathbfR1 тече ток \dpi100 \mathbfI1= \mathbf3A . Определи  количеството топлина \dpi100 \mathbfQ2, което ще се отдели в резистора със съпротивление \dpi100 \mathbfR2 за време \dpi100 \mathbft= \mathbf1min.
  • Указание: \dpi100 \mathbf1min.= \mathbf60s
15
На фигурата е показана част от електрическа верига, в която тече ток I=3A. Като използваш данните от фигурата, пресметни мощността на тока през резистора с неизвестното съпротивление R.
  • Указание: Използвай, че  \mathbfU= I.\left ( R1 +\mathbfR2\right )\mathbfR2= \mathbfR\dpi100 \mathbfR1= \mathbf1\Omega

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас "Работа и мощност на постоянния ток" ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за електрическата енергия и величините, които я описват – работа и мощност на електричния ток. Ще тестваш знанията си за механизмите на преобразуване на електрическата енергия и принципите на действие на електрическите предпазители. Ще пресмяташ загубите на електрическа енергия – част от този тест по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се