Упражнение: Работа и мощност на постоянния ток


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Работа и мощност на постоянния ток“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електрическата енергия и величините, които я описват – работа и мощност на електричния ток. Ще тествате знанията си за механизмите на преобразуване на електрическата енергия и принципите на действие на електрическите предпазители. Ще пресмятате загубите на електрическа енергия - част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електрическата енергия може да се преобразува в:
5т. 2. Вярно ли е твърдението?
  • Работата на електричния ток е равна на разликата между потенциалната енергия на зарядите преди и след консуматора.
5т. 3. Коя от посочените формули правилно изразява дефиниционната формула за мощност на електричен ток?
5т. 4. Твърдението "Количеството топлина, отделено при протичане на електричен ток в проводник, е равно точно на работата на електричния ток." се нарича:
5т. 5. Подредете в правилна последователност така, че да изведете формулата за работа на електричен ток.
6т. 6. Кои са причините проводникът да се загрява при протичане на електричен ток?
6т. 7. Компактдисково устройство черпи ток 300 mA при напрежение 9 V. Колко е консумираната мощност?
6т. 8. Пресметнете съпротивлението на електрически лампи /традиционните крушки с нажежаема жичка/ с мощност P1=40 W и P2=100 W. Имайте предвид, че те са предназначени да работят при напрежение U=220 V.
6т. 9. Възможно ли е в електрическа верига с напрежение 2U да се свържат последователно две лампи, пресметнати да работят при напрежение U, ако тези лампи имат еднаква мощност?
6т. 10. Възможно ли е в електрическа верига с напрежение 2U да се свържат последователно две лампи, пресметнати да работят при напрежение U, ако едната лампа има 3 пъти по-голяма мощност от другата?
6т. 11. Купили сте си електрическа лампа, на която е изписана мощност P=60 W  и напрежение UEU=220 V, тъй като е предназначена да се използва в европейските държави. Ще се промени ли мощността на лампата ако я използвате в Съединените щати, където напрежението на мрежата е UUSA=120 V?
6т. 12. В електрическата верига от фигурата са включени три еднакви резистора. Мощността на тока през резистора 3 е 16 W. Колко вата е мощността на тока през резистора 1?
11т. 13. Котлон, който е предназначен за работа при напрежение U=220 V, има два нагревателя със съпротивление съответно R1=60\Omega и R2=30\Omega. Мощността на котлона може да се променя с ключ, който има четири позиции. Свържете фигурите, които изобразяват възможните начини на свързване на нагревателите, със стойностите на консумираната мощност, които им съответстват.
11т. 14. Два резистора със съпротивления R1=4\Omega и R2=6 \Omega са свързани успоредно. През резистора със съпротивление R1 тече ток I1=3 A. Определете количеството топлина Q2, което ще се отдели в резистора със съпротивление R2 за време t=1 min.
11т. 15. На фигурата е показана част от електрическа верига, в която тече ток I=3A. Като използвате данните от фигурата, пресметнете мощността на тока през резистора с неизвестното съпротивление R.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!