Упражнение: Електроизмервателни уреди (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електроизмервателни уреди (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си за величините, които описват работата на електрическата верига и за начините на свързване на амперметъра и волтметъра. Ще тествате знанията си за успоредно и последователно свързване. Ще пресмятате омовото съпротивление и ще отчитате показанията на електроизмервателните уреди за ток и напрежение. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За измерване на коя величина се използва електроизмервателният уред, показан на картинката?
5т. 2. За измерване на коя величина се използва електроизмервателният уред, показан на картинката?
5т. 3. Попълнете липсващите думи така, че да се получи вярно твърдение.
5т. 4. Кои са електроизмервателните уреди обозначени с 1 и 2 на електрическата верига от фигурата?
5т. 5. Кои твърдения са верни?
6т. 6. Като използвате показанията на електроизмервателните уреди от електрическата верига, показана на фигурата, определете големината на съпротивлението R.
6т. 7. В електрическата верига, показана на фигурата, амперметърът A Аизмерва ток , а амперметърът A1 - ток 0,4 А. Колко е съпротивлението R?
6т. 8. В електрическата верига на фигурата волтметърът измерва напрежение 6 V. Какъв ток измерва амперметърът?
6т. 9. В електрическата верига на фигурата амперметърът измерва ток 1А. Какво напрежение измерва волтметърът?
6т. 10. В електрическата верига от фигурата, амперметърът A1 измерва ток . Колко ампера е токът, който измерва амперметърът A?
6т. 11. В електрическата верига на фигурата, волтметърът измерва напрежение 15V, а амперметърът  измерва ток . Колко ома е съпротивлението R?
6т. 12. В електрическата верига от фигурата волтметърът измерва напрежение 6V, а амперметърът измерва ток 0,4А. Колко ома е съпротивлението R?
11т. 13. След като се затвори ключът К на електрическата верига от фигурата, токът през амперметъра нараства 3 пъти. Колко ома е съпротивлението на резистора R?
11т. 14. При отворен ключ К, амперметърът от електрическата верига на фигурата измерва ток 0,3А. Колко ампера е токът през амперметъра след затваряне на ключа К?
11т. 15. При отворен ключ К, амперметърът от електрическата верига на фигурата измерва ток . След затварянето на ключа К, токът през амперметъра е . Колко ома е съпротивлението R?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!