new-logo

Тест: Електроизмервателни уреди (решаване на задачи)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За измерване на коя величина се използва електроизмервателният уред, показан на картинката?
2
За измерване на коя величина се използва електроизмервателният уред, показан на картинката?
3
Как трябва да свържем амперметър, за да измерим големината на тока, който преминава през даден консуматор?
4
Кои са електроизмервателните уреди, обозначени с 1 и 2 на електрическата верига от фигурата?
5
Кои твърдения са верни?
6
Като използваш показанията на електроизмервателните уреди от електрическата верига, показана на фигурата, опитай да определиш големината на съпротивлението R.
 • Обърни внимание на мерните единици.
7
В електрическата верига, показана на фигурата, амперметърът A измерва ток 1A, а амперметърът A1 - ток 0,4A.  На колко е равно съпротивлението R?
 • За да решиш задачата правилно, определи вида на свързването и какъв ток минава през всеки клон от веригата.
 • Приложи закона на Ом, за да намериш напрежението, а след това и търсеното съпротивление.
8
В електрическата верига на фигурата волтметърът измерва напрежение 6 V. Какъв ток измерва амперметърът?
 • За да решиш задачата правилно, определи вида на свързването и какъв ток минава през всеки клон от веригата.
 • Приложи закон на Ом, за да намериш тока в двата клона на веригата, а след това и тока, който измерва амперметъра А.
9
В електрическата верига на фигурата амперметърът измерва ток 1А. Какво напрежение измерва волтметърът?
 • Свързването е смесено, използвай закон на Ом, за да определиш какво е напрежението при успоредно свързаните резистори, а после и тока.
 • След като знаеш какъв ток отива към резистора със стойност 10Ω, лесно, чрез закон на Ом, можеш да определиш търсеното напрежение.
10
В електрическата верига от фигурата амперметърът A1 измерва ток 1A. Колко ампера е токът, който измерва амперметъра A?
11
В електрическата верига на фигурата волтметърът измерва напрежение 15V, а амперметърът измерва ток . Колко ома е съпротивлението R?
12
В електрическата верига от фигурата волтметърът измерва напрежение 6V, а амперметърът измерва ток 0,4AКолко ома е съпротивлението R?
13
След като се затвори ключът К на електрическата верига от фигурата, токът през амперметъра нараства 3 пъти. Колко ома е съпротивлението на резистора R?
 • Използвай, че напрежението при отворен и затворен ключ е едно и също.
 • Изрази напрежението при отворен и затворен ключ.
 • Внимавай! При затворена верига трябва да отчетеш еквивалентното съпротивление, както и тока, който е нарастнал 3 пъти.
 • Приравни двете уравнения и намери търсената величина (токът ще се съкрати).
 • Запиши отговора като цяло число (например 2Ω).
14
При отворен ключ К амперметърът от електрическата верига на фигурата измерва ток 0,3 А. Колко ампера е токът през амперметъра след затваряне на ключа К?
 • Запиши отговора до първия знак след десетичната запетая (например: 0,5 или 1,0).
15
При отворен ключ К амперметърът от електрическата верига на фигурата измерва ток . След затварянето на ключа К, токът през амперметъра е . Колко ома е съпротивлението R?
 • Запиши отговора като цяло число (например 10 Ω).

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас "Електроизмервателни уреди. Решаване на задачи" ще затвърдиш знанията си за величините, които описват работата на електрическата верига и за начините на свързване на амперметъра и волтметъра. Ще тестваш знанията си за успоредно и последователно свързване. Ще пресмяташ омовото съпротивление и ще отчиташ показанията на електроизмервателните уреди за ток и напрежение. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се