new-logo

Тест: Свързване на консуматори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои формули отразяват правилно закона на Ом за част от веригата?
2
Консуматорите са елементи на електричната верига, които:
3
При последователно свързване през всички консуматори тече един и същ ток.
4
При успоредно свързване всички консуматори работят при едно и също напрежение.
5
Как са свързани консуматорите, които ползваме в домовете си? Указание: Те работят при едно и също напрежение и повредата при който и да е от тях, не пречи на работата на останалите.
6
Напрежението на консуматора показва колко енергия преобразува той, докато през него преминава заряд 1C.
7
Кои от зависимостите се отнасят за последователно свързани консуматори?
8
При успоредно свързване еквивалентното съпротивление на консуматорите се намира по формулата:
9
Предназначението на резистора във веригата е да поеме част от напрежението, за да може даден консуматор да работи при по-малко напрежение.
10
Кои от консуматорите на схемата са свързани последователно?
11
Два еднакви консуматора, всеки със съпротивление R, могат да бъдат свързани последователно или успоредно. Кое от твърденията е вярно? Указание: Припомни си как се пресмята еквивалентното съпротивление в двата случая.
12
При последователното свързване на два консуматора, еквивалентното им съпротивление е по-малко, отколкото еквивалентното съпротивление при успоредното свързване на същите консуматори. Указание: Припомни си как се пресмята еквивалентно съпротивление при двата вида свързване.
13
Всеки от консуматорите на схемата има съпротивление R = 2\Omega. Намери еквивалентното им съпротивление. Указание: Първо открий къде във веригата има разклонение и пресметни еквивалентното съпротивление на успоредно свързаните консуматори. След това начертай нова верига, като успоредно свързаните консуматори замениш с еквивалентното им съпротивление.
14
Всеки от консуматорите на схемата има съпротивление R = 3\Omega. Намери еквивалентното им съпротивление. Указание: Първо определи еквивалентното съпротивление на двата последователно свързани консуматора, така че във всеки клон на веригата да има само по едно съпротивление. След това приложи формулата за еквивалентно съпротивление при успоредно свързване.
15
Определи как са свързани консуматорите в показаните части от електричните вериги.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас за свързване на консуматори ще затвърдиш знанията си за зависимостите между физичните величини, характеризиращи електричните вериги, в които са свързани по няколко консуматора. Тук са включени разнообразни качествени и количествени задачи, така че да ти е и интересно, и полезно. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се