logo

Тест: Личност и себепознание. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Философският въпрос “Какво е човекът?“ не пита за същността на човека.
2
Терминът „индивид“ се използва за назоваване на уникалното и неповторимо единство от знания, умения, идеи, ценности и цели в даден човек
3
„Личност“ наричаме отделния конкретен представител на определен биологичен вид.
4
Кой термин използваме, за да назовем онези качества на даден конкретен човек, които остават непроменени в него и го карат да се усеща един и същ?
5
Как наричаме състоянието на недостиг на нещо, без което животът трудно би продължил нормално?
6
Посочи отличителните характеристики на потребността от самоактуализация съгласно теорията на Маслоу?
7
Обясни защо развитието на „Аза“ на човек се нарича също и „психо-социално“?
8
Довърши изречението с една от изброените думи, така че да бъде вярно: общност, конвенция, социум, морал, интелект
  • Нормите и правилата на съвместно съществуване в дадена общност, които човек усвоява, за да регулира дейсвията си спрямо тях, се наричат:
9
Какво наричаме интелект?
10
Подреди в правилна последователност етапите на когнитивно развитие.
11
Довърши изречението с една от изброените думи така, че да бъде вярно: реален Аз-образ, Аз-образование, Аз-образ,  публичен Аз-образ, идеален Аз-образ
  • Съзнателната представа, която формираш за самия себе си, се нарича:
12
Обясни каква е разликата между двете разновидности на Аз-образа, т.е. между „реалния“ и „идеалния“ Аз-образ.
13

Свържи правилно.

14
Подреди в правилния ред.
15
Попълни празните места в текста.

Описание на теста

В обобщаващия тест по философия за 8. клас ще можеш да затвърдиш наученото за същността на човека. Какво наричаме „личност“ и какво – „идентичност“? С готова личност и идентичност ли се ражда човекът или те са резултат от постепенно формиране? Какви аспекти има в развитието на човешката личност? Точно! Това бяха психо-социалното, моралното и интелектуалното развитие. А спомняш ли си какви потребности притежават хората? И какво отличава мотива от потребността? Ето виждаш колко много неща има за преговор. Да не говорим, че и за учене, памет и въображение ти обяснявах. Ясно, време е за опресняване на знанията! Смело напред и успех на теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се