logo

Тест: Ерик Ериксън и психосоциалното развитие на Аза

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Човешкият индивид се ражда като изградена личност, която притежава различни знания, способности, идеи, ценности.
2
Какво е отношението между човешката личност, от една страна, и Аза, морала и интелекта, от друга?
3
За развитието на коя част от човешката личност е създал теория Ерик Ериксън?
4
За какво се отнася теорията за психо-социалното развитие на човек?
5
Според Ерик Ериксън през колко стадия минава психо-социалното развитие на човек?
6
Какво, според Ериксън, е присъщо за всеки стадий от психо-социалното развитие на човека?
7
Кое умение се изгражда в детето чрез родителските грижи и вдъхваното чувство за сигурност по време на етапа на младенчеството (0 – 1,5 г.)?
8
Кое е предизвикателството пред човек на втория етап (ранното детство: 1,5-3 г.) и какво ще се случи, ако той не се справи с това предизвикателство?
9
През кой етап от психо-социалното развитие човек среща предизвикателство да се научи на постоянство и трудолюбие, а в противен случай рискува да развие чувство за малоценност?
10
През кой етап от психо-социалното развитие предизвикателството пред човек е да се научи на инициативност и целеполагане, а ако не успее, се ражда чувство за вина?
11
В какво се състои „кризата на идентичността“?
12
Кога възниква риск от отчуждаване и изолиране от социалното ти обкръжение?
13
По време на кой от етапите в психо-социалното развитие водеща става грижата към семейството и създаването на принос за общностите, към които принадлежиш?
14
По време на старостта предизвикателството пред човека е да направи равносметка на постигнатото в живота си. Тогава има риск да изпита отчаяние. Какво качество трябва да прояви той, за да устои на отчаянието?
15
Попълни празните места в текста така, че написаното да бъде вярно.

Описание на теста

В теста по философия за 8. клас те чакат много нови въпроси, които ще проверят какво си запомнил за различните етапи на психо-социално развитие. Младенчество и ранно детство; предучилищна възраст и ранноучилищна възраст; юношество и младост; зрялост и старост – ей това бяха етапите. Но ще трябва да помислиш какви бяха предизвикателствата по време на всеки от тях и какви кризи може да настъпят. Съсредоточи се, защото тестът не е от най-лесните! Но нямам съмнение, че ти ще се справиш отлично! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се