logo

Тест: География на животновъдството, лова и риболова

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Животновъдството включва дейности, свързани с:
2
Пример за хоризонтална интеграция е:
3
Коя от характеристиките НЕ се отнася за животновъдството?
4
Кои два подотрасъла НЕ принадлежат към животновъдството?
5
Най-голямо влияние върху развитието на животновъдството оказват:
6
Животновъдните подотрасли, които осигуряват най-голям процент от животинските храни и суровини, са:
7
Кой подотрасъл на животновъдствотоНЕосигурява суровини за кожарската промишленост?
8
За кой отрасъл се отнася следното:
  • Отрасълът осигурява около 80% от млякото и 20% от месото в света. Традиционно се развива при пасищни условия. Модерна форма на отглеждане са големите крайградски ферми. Зависи от производството на фуражи.
9
Най-голям брой овце се отглеждат в:
10
Попълни празните места, като използваш някои от ключовите думи:
  • свиневъдството, птицевъдството, охладено, преработено, мазнини, белтъчини
11
Към горското стопанство се отнасят дейностите по поддържане на горските масиви, залесяването, дърводобивът. Продукцията от горското стопанство включва дървесина, смоли, естествен каучук, билки, гъби.
12
За кой подотрасъл се отнася следното:
  • Произвежда над 1/3 от месото в света. Неговата продукция е суровина за хранително-вкусовата, кожарската, обувната и химическата промишленост. Фермите са разположени в зърнопроизводствените райони и край големите градове на Европа, Америка и Китай.
13
Свържи правилно.
14
Свържи подотраслите на животновъдството с водещите страни.
15
Попълни празните места.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за животновъдството като вторият основен подотрасъл на земеделието. Кои са неговите подотрасли и от какво зависи тяхното разпространение? Къде се произвеждат най-много мляко, месо и яйца? И къде уловът на риба е най-голям? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се