new-logo

Тест: Прав кръгов конус. Годишен преговор

Тест

В този онлайн тест по математика за 6. клас ще си припомниш всичко важно и основно за конус и неговите елементи – радиус, височина, образуваща, ос. Ще преговориш формулите за околна повърхнина, повърхнина и обем на конус. По зададени лице или повърхнина ще намираш неизвестни елементи от конуса. Ще решаваш практически задачи, свързани с това валчесто тяло. Реши задачите от теста и се подготви за отличен!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да се намери лицето на околната повърхнина S на конус с радиус r=4cm и образуваща l=7cm.
2
Да се намери лицето на повърхнината S1 на конус с диаметър d=10cm и образуваща l=8cm.
3
Радиусът на конус r=12cm, а височината му е 40% от радиуса. Да се намери обема на конуса.
4
Диаметърът на конус е равен на образуващата му d=l=14cm. Да се намери S и S1 на конуса.
5
Да се намери образуващата l на конус с лице на повърхнината S=508,68cm^2 и радиус r=6cm.
6
Кой от двата конуса може да се боядиса с боя, достатъчна за боядисването на 150cm^2  площ?
  • Упътване: Да се сравнят лицата на повърхнините на двата конуса.
7
В магазин продават сладолед във фунийки с формата на конус на една и съща цена на две различни фирми. Като използваш данните от чертежа, определи сладоледът на коя фирма е по-евтин?
  • Упътване: Сравни обемите на фунийките.
8
Ако S1 на конус е 519,984 cm^2r=8cm, да се намерят l и S на конуса.
9
Да се намерят лицата на повърхнините на конусите.
10
Да се подредят конусите според обемите им, започвайки от конуса с най-малък обем.
11
Да се намери обема на конус с височина h=6cm и обиколка на основата му C=69,08 cm.
12
Ако r,h,B  и V са елементи на конус, да се намерят r  и h, ако B=16\pi dm^2  и V=32\pi dm^3.
13
Колко dm^2  ламарина е необходима за изработване на фуния с формата на конус с радиус 12cm и образуваща 2,5dm. За шевове и изрезки се предвиждат още 10 % материал.
14
Даден е цилиндър с обем 12 L. Да се намери обемът на конус, който има същия радиус и 6 пъти по-голяма височина от цилиндъра.
15
Лицето на повърхнината на прав кръгов конус е 207,24cm^2. Сборът от дължините на радиуса и образуващата му е най- малкото четно двуцифрено число с еднакви цифри. Да се намери обемът на конуса, ако височината му е със 7 % по- малка от образуващата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се