logo

Тест: Теорията на Лоурънс Колбърг за моралното развитие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За развитието на коя част от човешката личност е създал теория Лоурънс Колбърг?
2
Какво наричаме с думата „морал“?
3
Според Колбърг моралът се формира преди взаимодействието на човек с другите хора.
4
Колко етапа има моралното развитие според Колбърг?
5
За да може да се премине на всеки следващ етап от моралното развитие, човек трябва да е усвоил нормите и правилата от предходния.
6
Какъв е мотивът за действие по време на първия подетап на предконвенционалния етап от моралното развитие?
7
Какъв е мотивът за действие по време на втория подетап на предконвенционалния етап от моралното развитие?
8
Вярно или погрешно е следното сравнение между двата междинни етапа на предконвенционалния етап от развитието на морал?
  • Еднаквото между двата е, че детето спазва външни за него конвенции. Но различното е, че при първия то оценява като „добри“ постъпките, които не са претърпели санкция, а при втория – тези, които водят до получаване на награда.
9
Какво е различното при конвенционалния морал спрямо предконвенционалния морал?
10
Кое понятие усвояват децата на втория подетап на конвенционалния етап от моралното развитие според Колбърг?
11
Според Колбърг до кой етап от моралното развитие успяват да достигнат повечето хора?
12
Кое голямо изменение в моралните разбирания на хората бележи прехода от конвенционален към постконвенционален морал според Колбърг?
13
Свържи правилно описанията със съответните етапи и подетапи от моралното развитие на човек.
14
Свържи правилно описанията със съответните етапи и подетапи от моралното развитие на човек.
15
Спомняш си, че според Колбърг повечето хора не достигат до третия етап на морално развитие, а именно – до постконвенционалния етап. Опитай да обясниш какво следва за техните морални разбирания от това обстоятелство.

Описание на теста

В поредния тест по философия за 8. клас ще провериш дали си разбрал каква е разликата между предконвенционален, конвенционален и постконвенционален морал. Също така, ще затвърдиш познанията си как еволюират разбиранията за „добро“ и „правилно“ поведение, кога се появява понятието „дълг“ и какво означава то, както и на кой етап хората разбират, че законите и ценностите са относителни. Ако се колебаеш дали си разбрал всички тези неща, тестът е решението за теб! Прави последен преговор и скачай на първия въпрос!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се