new-logo

Тест: География на растениевъдството в света. Същност. Зърнопроизводство

Тест

С онлайн теста по география за 9. клас „ География на растениевъдството. Същност. Зърнопроизводство“ ще провериш знанията си за растениевъдството като един от най- старите стопански отрасли в света.  Ще успееш ли да отговориш на въпроса кои са факторите и особеностите, които оказват влияние върху развитието на отрасъла? Ще демонстрираш познания за подотраслите и по-специално за зърнопроизводството? Кои са културите и къде са разпространени? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой стопански отрасъл възниква и се развива най-рано в света?
2
Подотрасли на земеделието са:
3
За кой от посочените отрасли се отнася следното:
  • Подотрасълът е водещ в земеделието. Осигурява над 60% от общата земеделска продукция.
4
Вертикалната интеграция се изразява в засилване на връзките между:
5
Хоризонталната интеграция се изразява в засилване на връзките между:
6
Растениевъдството осигурява храна за хората, фуражи за животновъдството и суровини за промишлеността.
7
Основен фактор и средство за производство при растениевъдството е/са:
8
Довърши изречението, като използваш някоя от ключовите думи:
  • зеленчукопроизводството, зърнопроизводството, овощарството
9
Кои от посочените култури са с най-голям дял в зърнопроизводството в света?
10
Най-големи производители на пшеница в света са:
11
За коя култура се отнася следният текст:
  • Топлолюбиво и влаголюбиво растение. Основна храна в много страни в света.  От зърната се произвеждат скорбяла, спирт и спиртни напитки. Сламата се използва като суровина в целулозно-хартиената промишленост и като фураж в животновъдството. При отглеждането му се използва много ръчен труд.
12
Попълни липсващата дума, като използваш някоя от ключовите думи:
  • пшеница, ориз, ечемик, царевица
13
Свържи правилно.
14
Подреди правилно, за да бъде твърдението вярно.
15
Посочи отговора, който не отразява значението на зърнопроизводството за развитието на икономиката.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се