logo

Тест: География на растениевъдството в света. Същност. Зърнопроизводство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой стопански отрасъл възниква и се развива най-рано в света?
2
Подотрасли на земеделието са:
3
За кой от посочените отрасли се отнася следното:
  • Подотрасълът е водещ в земеделието. Осигурява над 60% от общата земеделска продукция.
4
Вертикалната интеграция се изразява в засилване на връзките между:
5
Хоризонталната интеграция се изразява в засилване на връзките между:
6
Растениевъдството осигурява храна за хората, фуражи за животновъдството и суровини за промишлеността.
7
Основен фактор и средство за производство при растениевъдството е/са:
8
Довърши изречението, като използваш някоя от ключовите думи:
  • зеленчукопроизводството, зърнопроизводството, овощарството
9
Кои от посочените култури са с най-голям дял в зърнопроизводството в света?
10
Най-големи производители на пшеница в света са:
11
За коя култура се отнася следният текст:
  • Топлолюбиво и влаголюбиво растение. Основна храна в много страни в света.  От зърната се произвеждат скорбяла, спирт и спиртни напитки. Сламата се използва като суровина в целулозно-хартиената промишленост и като фураж в животновъдството. При отглеждането му се използва много ръчен труд.
12
Попълни липсващата дума, като използваш някоя от ключовите думи:
  • пшеница, ориз, ечемик, царевица
13
Свържи правилно.
14
Подреди правилно, за да бъде твърдението вярно.
15
Посочи отговора, който не отразява значението на зърнопроизводството за развитието на икономиката.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас „ География на растениевъдството. Същност. Зърнопроизводство“ ще провериш знанията си за растениевъдството като един от най- старите стопански отрасли в света.  Ще успееш ли да отговориш на въпроса кои са факторите и особеностите, които оказват влияние върху развитието на отрасъла? Ще демонстрираш познания за подотраслите и по-специално за зърнопроизводството? Кои са културите и къде са разпространени? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се