logo

Тест: Развитие на психологическите възгледи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Недостатъците на интроспективния метод били важен фактор за появата на алтернативни школи и методи за изследването на човека в психологията.
2
От началото на 18. век започват да се формират различни направления и школи в психологията.
3
В урока се говори за бихевиоризма, психоанализата и хуманистичната психология. Те са примери за:
4
Кой от изброените учени е считан за родоначалник на бихевиоризма?
5
Посочи основателя на психоанализата.
6
Кои от изброените психолози не са сред основоположниците на хуманистичната психология?
7
Според мнението на повечето бихевиористи, чрез интроспективния метод не може да се обобщят закономерности за психиката на хората.
8
В психоанализата на Фройд интроспекцията се отхвърля напълно.
9
Защо хуманистичната психология не е съгласна с бихевиоризма и психоанализите?
10
Използвай част от изброените думи и попълни правилно текста.
  • околна среда, нагони, ценности, стимули, психоаналитиците, бихевиористите, Свръх-аз, реакции, хуманистичните психолози
11
Кое е това, което е достъпно за научно изследване според бихевиористите?
12
Според Карл Роджърс успехът на терапията върху пациента зависи най-вече от:
13
Попълни правилно пропуснатите места в текста.
14
Свържи правилно.
15
По какъв начин Фройд смята, че е възможно да се изследват несъзнаваните психични процеси в един човек, след като те не са пряко съзнавани от самия човек?

Описание на теста

В този тест по философия за 8. клас ще намериш много интересни и стимулиращи въпроси по темата за школите в психологията, техните представители и основните им идеи за същността на човека. Ще преговориш знанията си върху бихевиоризма и неговата връзка с поведението на организмите. Също така ще трябва да си припомниш нещичко за психоанализата и нейния интерес към несъзнаваните психични процеси. И да не забравяме за хуманистичната психология с акцента, който тя поставя върху смисъла и целта на човешкия живот. Запретвай ръкавите и бързо към теста, че Карл Роджърс, Джон Уотсън и Зигмунд Фройд вече те чакат! Желая ти успех и те чакам в следващия урок!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се