logo

Тест: Първичен сектор на стопанството. Земеделие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Първичният сектор обхваща дейности, които са специализирани в:
2
Земеделието е дейност:
3
Аграрното стопанство осигурява суровини за:
4
Коя от следните особености НЕ се отнася за земеделието?
5
В животновъдството заетостта на хората е сезонна.
6
Към социално-икономическите фактори спадат:
7
Довърши изречението, като използваш някоя от ключовите думи: природните фактори, социално-икономическите фактори, научно-техническите фактори
  • Земеделците се стремят да получат колкото се може повече продукция от земята, която притежават. Затова те прибягват към използването на машини, торове и пестициди, които се отнасят към:
8
В кой от континентите относителният дял на обработваемата земеделска земя е най-висок?
9
Попълни празните места, като използваш ключовите думи: обработката с машини, терасирането, наторяването.
10
Какъв процент заема обработваемата земя от сушата на Земята?
11
За коя от страните е характерно екстензивно земеделие?
12
При преминаването от екстензивно към интензивно земеделие се наблюдава:
13
Кои от изброените връзки НЕ са вертикални?
14
Свържи правилно.
15
Кое от посочените производства НЕ трябва да се допълни в схемата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за земеделието като стопански отрасъл.  Ще успееш ли да отговориш на въпроса кои са факторите, които влияят върху развитието на земеделието? Кои са особеностите на този отрасъл? С теста по география ще упражниш знанията си за екстензивно и интензивно земеделие. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се