logo

Тест: Неравенство на триъгълника

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Съществува ли триъгълник със страни 5 cm, 13 cm и 8 cm?
2
Съществува ли триъгълник със страни 7 cm, 1 dm и 6 cm?
3
Кои от следните три числа могат да бъдат дължини на страни на триъгълник?
4
В △ABC страната а е 6 cmа страната b е 8 cm. За страната c е изпълнено, че:
5
Две от страните на равнобедрен триъгълник са 5 cm и 8 cm. Дължината на третата му страна може да бъде:
6
Една от страните на триъгълник е 7 cm. Другите две страни на триъгълника може да са с дължини:
7
Колко сантиметра е бедрото на равнобедрен триъгълник, ако две от страните му са 5 cm и 11 cm?
8
Съществува ли равнобедрен триъгълник с периметър, равен на 20 cm, ако една от страните му е 10 cm?
9
Равнобедрен триъгълник има страни 3 cm и 8 cm. Третата му страна и периметърът му са:
10
Дължините на две от страните на триъгълник са 5 cm и 1 cm. Кое от числата може да бъде дължина на третата ѝ страна?
11
Периметърът на равнобедрен триъгълник е 21 cm. Едната страна е с 3 cm по-малка от другата. Намери страните на триъгълника.
  • Разгледай два случая: когато основата е по-малка от бедрото и когато основата е по-голяма от бедрото.
12
Равнобедрен триъгълник има периметър 22 cm. Бедрото на триъгълника може да има дължина:
13
Периметърът на равнобедрен триъгълник е 12 cm и една от страните му е с 3 cm по-голяма от другата. Колко сантиметра е основата на триъгълника?
14
Една от страните на триъгълник е 14 cm. Дължините на другите две страни са съответно x cm и y cm, като x и y са естествени числа и x.y = 42. Намери периметъра на триъгълника.
15
В четириъгълника ABCD страната AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 7 cm, AD = 2 cm. Колко сантиметра е диагоналът BD, ако дължината му е цяло число?

Описание на теста

Учи и се забавлявай с онлайн теста по математика за 7. клас "Неравенства на триъгълник", с който ще затвърдиш знанията си за неравенства между страните в триъгълник. Какво представлява неравенство на триъгълника, записано за всяка една от страните? Как проверяваме дали съществува триъгълник с дадени дължини на страните? За коя страна е достатъчно да направим проверката? Реши задачите в този онлайн тест и ще си готов за предстоящите изпитвания и контролни!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се