logo

Тест: Възникване на психологическото изследване на човека

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През кой век психологията се обособява като отделна научна дисциплина?
2

Каква е промяната в изследването на човека, която първите психолози въвеждат?

3
Думата „психология“ идва от древногръцките думи за:
4
Уилям Джеймс е създал първата лаборатория по експериментална психология в Лайпцигския университет през 1879 г.
5
Вилхелм Вунд е прочут с приноса си за обособяването на психологията като отделна научна дисциплина в САЩ и че създава първия учебник за обучение по психология.
6
В кой от отговорите се съдържат черти само на експерименталната психология?
7
Кой метод въвежда Вилхелм Вунд в новата наука психология?
8
Какво буквално означава „интроспекция“?
9
Кой може да прилага интроспективния метод?
10
Какво може да наблюдава по интроспективен път отделният човек?
11
Живи същества, които не притежават нервна система, имат психика.
12

Кое от изброените е функция на психиката?

13
Попълни празните места в текста, така че казаното в него да бъде вярно.
14
Кое от изброените е невярно?
15

Макар всеки човек да може да използва интроспекцията, нейното приложение е ограничено и човек може да го направи само спрямо собствената си психика. С други думи, той може да наблюдава вътрешно само собствената си психика. Обясни до какъв проблем за психологията води този недостатък на интроспекцията. За целта подреди в логическа последователност изреченията, така че да се получи аргументирано обяснение.

Описание на теста

Философската и културната антропология бяха само част от науките, изследващи човека. Друга наука, с която току-що се запозна, е психологията. В поредния тест по философия за 8. клас ще преговориш кой е основал психологията, какво изследва тя, какви методи е използвала при възникването си и какви недостатъци са имали те. Вилхелм Вунд, Уилям Джеймс – нещо да ти говорят? Или по-интересна ти е била частта за интроспекцията? Която и да е била точно, въпросите, които те чакат, ще са достатъчни, за да направиш един добър преговор и да преминаваш към следващите уроци. Скачай на теста, сигурен съм, че ще се справиш без грешка!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се