logo

Тест: Работа с философски текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой отговор всичко изброено се отнася до художествените текстове?
2
В научните текстове често се съобщават резултати от експерименти и се представят нови хипотези.
3
Понякога заглавието на философския текст може да загатва темата на философския текст, но винаги съвпада с нея.
4
Какво е задължително да се извърши в един философски текст?
5
Тезата на автора във философския текст представлява:
6
Основанията, които авторът използва в своя текст, имат за задача:
7
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Кое е заглавието на текста?
8
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Коя е темата на текста?
9
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Каква е тезата на автора?
10
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Основания за идеята на автора са:
11
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Кое от изброените е антитеза на авторовата теза?
12
Прочети следния откъс от книгата "Политика" на древногръцкия философ "Аристотел".
 • "И тъй, ясно е, че държавата е и по природа, и по-висша от всеки отделен човек. Щом никой не може да задоволява потребностите си сам, ако бъде отделен от другите, значи всеки се отнася към държавата както частта към цялото. Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно или бог. Всъщност обаче във всеки има по природа стремеж към такава общност и който първи я е създал, е сторил най-голямо добро, защото както завършеният човек е най- доброто от живите същества, така е най-лошото от всички, когато е изолиран от  закон и право.”
 • Кое е основното понятие, към което се отнася тезата на автора?
13
Подреди в правилна последователност етапите, по които протича работата с философския текст.
14
Свържи цитатите с вида текст, към който спадат.
15
Прочети следния откъс:
 • "Идолите на човешкия род се коренят в самата човешка природа, в племето и рода на хората. Защото погрешно е твърдението, че „човешките сетива са мярка на нещата”."
 • Опитай се да разграничиш коя е тезата в откъса и кое е основанието. След като направиш това, посочи кои са основните понятия в тезата.

Описание на теста

В теста по философия за 8. клас ще затвърдиш знанията си за това кое наричаме тема, теза, основание, антитеза и ще упражниш уменията си за работа и анализ на основните елементи на философския текст. Приготвили сме ти един откъс от реален философски текст, върху който ще имаш възможност и да приложиш наученото на практика. Направи този тест и попълни каквото си пропуснал, за да си сигурен, че ще получиш отлични оценки!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се