new-logo

Тест: Съществителни имена с представката Miss-

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Прибавена към някоя дума, представката "miss-" означава, че нещо не е такова каквото изглежда.
2
Кое от изброените съществителни имена е с грешен правопис?
3
Свържи съществителните имена с техния антоним.
4
Кое от изброените съществителни имена е с грешен определителен член?
5
Кое от изброените съществителни имена означава "недоверие"?
6
Свържи дадените думи с техния превод на български език.
7
Свържи дадените думи с техния превод на български език.
8
Кой е синонимът на даденото съществително име?
  • der Misserfolg
9
С кой от изброените глаголи се допълва даденият израз?
  • Das muss ein Missverständnis ...
10
Подреди частите на израза.
11
Кой от изброените изрази е синоним на дадения?
  • ein Missverständnis aufklären
12
С кой от изброените предлози се допълва даденият израз?
  • Misstrauen ... jemanden hegen
13
Попълни липсващия глагол от дадените.
14
Попълни липсващите съществителни имена от дадените.
  • При липса на немска клавиатура използвай следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
15
Попълни липсващата дума от дадените.

Описание на теста

Помниш ли какво означава представката miss- при съществителни имена като Misserfolg и Missbilligung? В този онлайн тест по немски език за ниво В2 ще си припомниш нейното значение. С помощта на разнообразни задачи ще преговориш употребата на множество подобни съществителни имена с представката Miss- в изречения. Упражни определителния член, множественото число и правописа бързо, лесно и удобно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се