logo

Тест: Имената на страните - част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Името на коя държава се използва с определителен член в женски род?
2
Имената на кои държави се използват с определителен член в женски род?
3
Имената на кои държави се използват с определителен член в множествено число?
4
Свържете имената на държавите.
5
Вярно ли е твърдението?
  • Holland и die Niederlande са имената на една и съща държава.
6
Попълнете липсващите букви.
7
Попълнете липсващите букви.
8
Посочете изреченията, съдържащи грешка по отношение на членуването.
9
В кои изречения сказуемото не е в правилната форма?
10
Кои от изброените страни могат да са подлог в следното изречение?
  • ... ist meine Heimat.
11
Освен Deutschland, за Германия съществуват още две наименования. Посочете едно от тях.
12
Свържете частите на въпросите.
13
Поставете глагола в скоби в подходящата форма.
14
Пред имената на кои държави трябва да стои определителен член? Поставете го.
  • Ако името на страната не се употребява с определителен член, поставете X.
15
Имената на кои държави ще имат на немски същите особености, които имат имената на държави като Швейцария и Турция?

Описание на теста

С онлайн теста "Имената на страните - част 2" ("Die Ländernamen - Teil 2") ще упражните особеностите на страни с определителен член в женски род и множествено число като die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Bundesrepublik Deutschland, die USA, die Niederlande. Как се променя техният определителен член, винаги ли го използваме, кои други страни имат същите особености? Проверете знанията си с онлайн урока за ниво А1 и бъдете отличници по немски език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се