Упражнение: Имената на страните - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Имената на страните - част 2" ("Die Ländernamen - Teil 2") ще упражните особеностите на страни с определителен член в женски род и множествено число като die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die Bundesrepublik Deutschland, die USA, die Niederlande. Как се променя техният определителен член, винаги ли го използваме, кои други страни имат същите особености? Проверете знанията си с онлайн урока за ниво А1 и бъдете отличници по немски език.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Името на коя държава се използва с определителен член в женски род?
5т. 2. Имената на кои държави се използват с определителен член в женски род?
5т. 3. Имената на кои държави се използват с определителен член в множествено число?
5т. 4. Свържете имената на държавите.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • Holland и die Niederlande са имената на една и съща държава.
6т. 6. Попълнете липсващите букви.
6т. 7. Попълнете липсващите букви.
6т. 8. Посочете изреченията, съдържащи грешка по отношение на членуването.
6т. 9. В кои изречения сказуемото не е в правилната форма?
6т. 10. Кои от изброените страни могат да са подлог в следното изречение?
  • ... ist meine Heimat.
6т. 11. Освен Deutschland, за Германия съществуват още две наименования. Посочете едно от тях.
6т. 12. Свържете частите на въпросите.
11т. 13. Поставете глагола в скоби в подходящата форма.
11т. 14. Пред имената на кои държави трябва да стои определителен член? Поставете го.
  • Ако името на страната не се употребява с определителен член, поставете X.
11т. 15. Имената на кои държави ще имат на немски същите особености, които имат имената на държави като Швейцария и Турция?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!