logo

Тест: Свързване на консуматори. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Резисторите могат да бъдат свързани
2
Еквивалентното съпротивление на два последователно свързани резистора R1 и R2 намираме по формулата \frac1R=\frac1R1+\frac1R2.
3
При успоредно свързване
4
Еквивалентното съпротивление на два успоредно свързани резистора R1 и R2 намираме по формулата
5
Еквивалентното съпротивление на група смесено свързани резистори определяме чрез постепенно опростяване на електрическата верига, като прилагаме познатите формули за последователно и успоредно свързване.
6
Три консуматора, със съпротивления съответно: R1= 8\Omega, R2= 12\Omega и R3= 8\Omega са свързани успоредно към батерия с напрежение U= 9V. Намери колко голям е токът I, който тече във веригата.
7
Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига. Указание: Определи еквивалентното съпротивление на двата успоредно свързани резистора. Разгледай наново веригата, като тези два резистора вече си заменил само с един, който има тяхното еквивалентно съпротивление.
8
Пресметни еквивалентното съпротивление между точките А и В. Указание: Намери еквивалентните съпротивления на всяка от групите успоредно свързани резистори. После разгледай наново веригата, в която ще има три последователно свързани резистора.
9
Еквивалентното съпротивление на три еднакви резистора, свързани последователно, е 30\Omega. Колко е съпротивлението на всеки от резисторите?
10
Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига. Указание: Проследи всяко от трите разклонения между точките А и В. Намери еквивалентното съпротивление във всяко разклонение и после разгледай получените еквивалентни съпротивления като три успоредно свързани резистора.
11
Какво ще бъде еквивалентното съпротивление на двата резистора от графиката, ако се свържат последователно? Указание: От графиката определи съпротивлението на всеки резистор, като си избереш двойка стойности за напрежението и тока и приложиш закона на Ом.
12
При успоредно свързване на два консуматора еквивалентното им съпротивление е по-голямо от еквивалентното съпротивление при последователното им свързване.
13
Еквивалентното съпротивление на верига от три еднакви резистора, свързани успоредно, е 3\Omega. Колко е съпротивлението на всеки от резисторите? Указание: Означи съпротивлението на всеки от резисторите с x и приложи формулата за успоредно свързване на три резистора.
14
Свържи думите така, че да се получи вярно твърдение.
15
Две лампи са свързани последователно към акумулатор с напрежение 12V. Напрежението върху едната лампа, която има съпротивление 6\Omega, е 3V. Определи колко е съпротивлението на втората лампа. Отговора запиши с цифри. Указание: Токът през последователно свързаните консуматори е един и същ. Напрежението при последователно свързани консуматори е сума от напреженията на отделните консуматори.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас за свързване на консуматори ще затвърдиш уменията си за решаване на задачи от свързване на консуматорите в електрическите вериги, а именно успоредно, последователно и смесено. Ще тестваш знанията си за намиране на еквивалентно съпротивление – формули за пресмятане и приложение. Ще имаш възможността да аранжираш сам електрическа верига с омови резистори така, че да получиш желаното съпротивление на даден участък. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се