Упражнение: Свързване на консуматори (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Свързване на консуматори (решаване на задачи)“ ще затвърдите уменията си за решаване на задачи от свързване на консуматорите в електрическите вериги, а именно успоредно, последователно и смесено. Ще тествате знанията си за намиране на еквивалентно съпротивление – формули за пресмятане и приложение. Ще имате възможността да аранжирате сами електрическа верига с омови резистори така, че да получите желаното съпротивление на даден участък. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко ома е еквивалентното съпротивление между точките А и на електрическата верига, показана на фигурата?
5т. 2. Пресметнете еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига, показана на фигурата?
5т. 3. Определете еквивалентното съпротивление на резисторите включени между точките А и B на електрическата верига.
5т. 4. Свържете правилно твърденията и фигурите, които изобразяват електрически вериги:
5т. 5. Пресметнете еквивалентното съпротивление между точките А и B.
6т. 6. Разгледайте внимателно електрическата верига от фигурата. Разполагате с още два резистора със съпротивления съответно -  и 500Ω.
  • Как ще ги включите в електрическата верига, така че да получите минимално еквивалентно съпротивление?
6т. 7. Свържете стойността на еквивалентното съпротивление с електрическата верига, на която съответства:
6т. 8. Определете еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
6т. 9. Еквивалентното съпротивление между точките А и B е:
6т. 10. Намерете стойността на еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
6т. 11. След установяване на дефект при работата на група резистори включени между точките А и B на електрическата верига от фигурата, се решава да бъде сменена цялата група. Колко ома трябва да е стойността на съпротивлението на резистора, с който ще се замени групата дефектирали резистори?
6т. 12. Определете еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
  • Указание: Имайте предвид, че при подаване на напрежение между точките А и B, напрежението (потенциалната разлика) между двата края на някой от резисторите е нула, т.е през този резистор не протича ток и следователно, той може да бъде изключен от схемата, без това да се отрази не еквивалентното съпротивление.
11т. 13. Определете еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
11т. 14. Определете еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
11т. 15. За три резистора X, Y и Z е представена зависимостта на тока от напрежението. Същите резистори след това се свързват, както е показано на фигурата.
  • Определете еквивалентното съпротивление между точките А и B.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!