new-logo

Тест: Свързване на консуматори (решаване на задачи)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко ома е еквивалентното съпротивление между точките А и на електрическата верига, показана на фигурата?
2
Колко ома е еквивалентното съпротивление между точките А и В на електрическата верига, показана на фигурата?
3
Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига.
4
Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига.
5
Пресметни еквивалентното съпротивление между точките А и В.
6
Разгледай внимателно електрическата верига от фигурата. Разполагаш с още два резистора със съпротивления съответно 5\Omega и 500\Omega. Как ще ги включиш в електрическата верига, така че да получиш минимално еквивалентно съпротивление?
  • Подреди изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
7
Свържи стойността на еквивалентното съпротивление с електрическата верига, на която съответства.
8
Определи еквивалентното съпротивление между точките А и В на електрическата верига на фигурата.
9
Еквивалентното съпротивление между точките А и В е:
10
Намери стойността на еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
11
След установяване на дефект при работата на група резистори, включени между точките А и B на електрическата верига от фигурата, се решава да бъде сменена цялата група. Колко ома трябва да е стойността на съпротивлението на резистора, с който ще се замени групата дефектирали резистори (т.е. на колко е равно еквивалентното съпротивление на цялата верига)?
12
Свържи правилно всяка електрическа верига със съответното еквивалентно съпротивление.
13
Разгледай електрическата верига и опитай да определиш еквивалентното съпротивление. Запиши отговора до първия знак след десетичната запетая (например 5,0 или 6,2).
14
Три резистора с неизвестни съпротивления R1R2 и R3 са свързани така, както е показано на фигурата. За определянето на тези съпротивления трябва да използваш омметър. С него между точките А и В успяваш да измериш съпротивление RAB=3\Omega, между точките В и С съпротивление RBC=5\Omega и съпротивление RAC=4\Omega между точките А и С. По тези данни опитай да определиш и попълниш стойностите на съпротивленията R1R2 и R3.
  • Отговорите са цели числа.
15
За три резистора X, Y и Z е представена зависимостта на тока от напрежението. Същите резистори след това се свързват така, както е показано на фигурата.
  • Определи еквивалентното съпротивление между точките А и B.
  • Отговорът е цяло число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Свързване на консуматори. Решаване на задачи“ ще затвърдиш уменията си за решаване на задачи от свързване на консуматорите в електрическите вериги, а именно успоредно, последователно и смесено. Ще тестваш знанията си за намиране на еквивалентно съпротивление – формули за пресмятане и приложение. Ще имаш възможността да аранжираш сам електрическа верига с омови резистори така, че да получиш желаното съпротивление на даден участък. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се