Упражнение: Свързване на консуматори (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Свързване на консуматори. Решаване на задачи“ ще затвърдиш уменията си за решаване на задачи от свързване на консуматорите в електрическите вериги, а именно успоредно, последователно и смесено. Ще тестваш знанията си за намиране на еквивалентно съпротивление – формули за пресмятане и приложение. Ще имаш възможността да аранжираш сам електрическа верига с омови резистори така, че да получиш желаното съпротивление на даден участък. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко ома е еквивалентното съпротивление между точките А и на електрическата верига, показана на фигурата?
5т. 2. Колко ома е еквивалентното съпротивление между точките А и В на електрическата верига, показана на фигурата?
5т. 3. Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига.
5т. 4. Определи еквивалентното съпротивление на резисторите, включени между точките А и B на електрическата верига.
5т. 5. Пресметни еквивалентното съпротивление между точките А и В.
6т. 6. Разгледай внимателно електрическата верига от фигурата. Разполагаш с още два резистора със съпротивления съответно 5\Omega и 500\Omega. Как ще ги включиш в електрическата верига, така че да получиш минимално еквивалентно съпротивление?
  • Подреди изреченията, така че да се получи вярно твърдение.
6т. 7. Свържи стойността на еквивалентното съпротивление с електрическата верига, на която съответства.
6т. 8. Определи еквивалентното съпротивление между точките А и В на електрическата верига на фигурата.
6т. 9. Еквивалентното съпротивление между точките А и В е:
6т. 10. Намери стойността на еквивалентното съпротивление между точките А и B на електрическата верига от фигурата.
6т. 11. След установяване на дефект при работата на група резистори, включени между точките А и B на електрическата верига от фигурата, се решава да бъде сменена цялата група. Колко ома трябва да е стойността на съпротивлението на резистора, с който ще се замени групата дефектирали резистори (т.е. на колко е равно еквивалентното съпротивление на цялата верига)?
6т. 12. Свържи правилно всяка електрическа верига със съответното еквивалентно съпротивление.
11т. 13. Разгледай електрическата верига и опитай да определиш еквивалентното съпротивление. Запиши отговора до първия знак след десетичната запетая (например 5,0 или 6,2).
11т. 14. Три резистора с неизвестни съпротивления R1R2 и R3 са свързани така, както е показано на фигурата. За определянето на тези съпротивления трябва да използваш омметър. С него между точките А и В успяваш да измериш съпротивление RAB=3\Omega, между точките В и С съпротивление RBC=5\Omega и съпротивление RAC=4\Omega между точките А и С. По тези данни опитай да определиш и попълниш стойностите на съпротивленията R1R2 и R3.
  • Отговорите са цели числа.
11т. 15. За три резистора X, Y и Z е представена зависимостта на тока от напрежението. Същите резистори след това се свързват така, както е показано на фигурата.
  • Определи еквивалентното съпротивление между точките А и B.
  • Отговорът е цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!