logo

Тест: Измерване на маса

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Масата на телата се измерва с:
2
В химичните лаборатории се използват електронни или равнораменни везни.
3
Измерването на маса с везна се нарича:
4
С везна може да се измери масата на течности и масата на твърди вещества.
5
Кое от изброените не е мерна единица за маса?
6
Свържи елементите везна - вид.
7
  • На фигурата е показана лабораторна равнораменна везна.
  • Елементи на везната са:
8
  • При измерване на масата на тяло везните се уравновесяват, когато:
9
Подреди последователността от действия за измерване на масата на топка.
10
Един килограм (1kg) е равен на:
11
Подреди етапите за измерване на масата на определен обем течност.
12
  • В училищната лаборатория Иван измерва масата на спирт за горене. С получените данни оформя таблицата от фиг. 1.
  • С кой от дадените изрази Иван ще пресметне правилно масата на спирта?
13
  • Запиши означените на фигурата елементи на везната.
 
14
  • Анализирай данните в таблицата, пресметни и запиши масата на телата.
  • Използвай арабски цифри.
15
Попълни празните места в текста.

Описание на теста

Онлайн тест по човекът и природата за 5. клас, с който ще провериш наученото за притегляне на масата на твърдите вещества и течностите. Как се нарича уредът, с който се измерва масата на телата? Какви видове везни се използват? Каква е единицата за измерване на маса и как се означава? Как правилно се работи с лабораторна везна? Направи теста и ще си подготвен за отлична оценка при изпитане в училище. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (65)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се