logo

Тест: Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) AB=11,2 cm. Дължината на медианата CM e:
2
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) медианата CM e 4,8 cm. Дължината на отсечката AМ e:
3
На чертежа MQ=PQ=NQ. Градусната мярка на ∢MNP e:
4
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) BC= 12 cm и AC=5 cm. Ако медианата CM е 6,5 cm, периметърът на △ABC е:
5
В △ABC страната AB е 24 cm, а медианата CM е 12 cm. Ако ∢BАC=40°, колко градуса е ∢АBC:
6
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) CM е медиана. Ако AB+CM=24 cm, колко сантиметра е AB?
7
В правоъгълния △ABC ∢ABC=90° и ∢ACB=30°. Ако медианата BM e 6 cm, колко сантиметра е AB?
8
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) CM е медиана към хипотенузата. Ако ∢BCM=35°, колко градуса е ∢CAB?
9
В правоъгълния \bigtriangleup ABC \left ( \measuredangle C=90^\circ \right ) медианата CM е равна на катета BC. Намери острите ъгли на триъгълника ABC.
10
Подреди решението на задачата: "В правоъгълния \bigtriangleup ABC\left ( \measuredangle C=90^\circ \right ) \measuredangle ABC=15^\circ, а точка D\in BC е такава, че \measuredangle DAB=15^\circ. Докажи, че AD=2AC."
11
В правоъгълния △ABC (∢C=90°) AB=5 cm и M е средата на хипотенузата. Ако периметърът на △AMC e 8 cm, a периметърът на △BMC e 9 cm, намери периметъра на △ABC.
12
На чертежа точките M∈AC и N∈BC са такива, че MN=BN=CN. Ако ∢BAC=33º, колко градуса е ∢ABM?
13
В \bigtriangleup ABC  \measuredangle A:\measuredangle B:\measuredangle C=1:4:5. Ако CM е медиана, а CL - ъглополовяща, колко градуса е \measuredangle MCL?
14
В \bigtriangleup ABC\left ( \measuredangle C=90^\circ \right ) \measuredangle A=15^\circ височината към хипотенузата е CH=9cm. Намери дължината на хипотенузата AB.
15
В правоъгълния \bigtriangleup ABC \left ( \measuredangle C=90^\circ \right )  \measuredangle BAC=75^\circ. Ако AB=12cm, намери лицето на \bigtriangleup ABC.
  • Упътване: Намери височината към хипотенузата.

Описание на теста

С този онлайн тест "Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник" по математика за 7. клас ще тестваш знанията си за медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник. Какво свойство има медианата към хипотенузата в правоъгълен триъгълник? Ако страна в триъгълник е два пъти по-голяма от медианата към нея, колко градуса е ъгълът срещу тази страна? Можеш ли правилно да приложиш теоремите и да намериш търсените отсечки и ъгли? Този онлайн тест ще ти помогне отлично да се подготвиш за предстоящите изпитвания и контролни работи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (49)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се