new-logo

Тест: Gegenwart und Vergangenheit. Subjektive Bedeutung der Modalverben wollen und sollen

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подреди частите на изречението.
2
От колко части се състои сказуемото в даденото изречение?
  • Peter will zwei Autos haben.
 
3
Избери подходяща форма на модалния глагол за даденото изречение.
  • Meine Eltern ... die besten Schauspieler sein.
4
Даденото изречение се отнася до настоящ момент.
  • Anna will den ersten Preis gewonnen haben.
5
Даденото изречение се отнася до настоящ момент.
  • Dagmar soll Fieber haben.
6
Подреди частите на даденото изречение.
7
С коя от изброените глаголни форми се допълва даденото изречение?
  • Lia will den Wagen gekauft:
8
С кой от изброените глаголи се допълва даденото изречение?
  • Stefan soll gestern angekommen:
9
В кое от изброените изречения е допусната грешка?
10
В кое от изброените изречения е допусната грешка?
11
Кое от изброените изречения е синоним на даденото?
  • Meine Nachbarin erzählte, dass Herr Stein das Auto gestohlen hat.
12
Кое от изброените изречения е синоним на даденото?
  • Peter behauptet von sich, dass er der beste Schüler ist.
13
Попълни липсващите глаголни форми.
14
Попълни липсващите глаголни форми.
15
Попълни липсващите глаголни форми.

Описание на теста

В този онлайн тест по немски език за ниво В2 ще упражниш образуването на изречения с глаголите wollen и sollen, когато чуждите думи се отнасят за минал момент. Вече добре знaеш какво означават и как могат да се преведат глаголите sollen и wollen. Сигурно добре научи, че те служат и за предаване на чужди думи, казани от някого за себе си или друг човек. Хайде, пускай теста! Всички ще са изненадани от знанията ти!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се