logo

Тест: Геометрични тела. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от фигурите е развивка на куб?
2
Да се намери лицето на повърхнината на куб с ръб a=2,5 cm.
3
Вярно ли е, че обемът на куб с ръб \frac15dm е 0,008L?
4
Лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с размери a=7cm,b=4cm,c=9cm е:
5
Обемът на правоъгълен паралелепипед с размери a=2,5cm,b=3 cm, c=4\frac25cm е:
6
Ако лицето на повърхнината на куб е 294cm^2, то ръбът му е равен на:
7
Лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед с размери a=0,2m,b=3dm,c=25cm е:
8
Да се намери лицето на повърхнината и обемът на правоъгълен паралелепипед, ако дължината a  е 16cm, широчината  b  е 40%  от a, а височината c  е \frac14  от b.
9
Ако обемът на правоъгълен паралелепипед е 2730dm^3,  дължината му е 13dm, а широчината – 14dm, да се намери височината на паралелепипеда.
10
Да се свърже всяка кутия с обема ѝ.
11
Лицето на повърхнината на правоъгълен паралелепипед е 166cm^2. Измеренията на основата му са 4cm и 5cm. Да се намери височината на паралелепипеда.
12
Да се подредят кутиите по големината на обема, започвайки от кутията с най- малък обем.
13
Куб има обем 27 cm^3. Кубът е разрязан на 27 еднакви кубчета. Да се намери лицето на повърхнината на едно малко кубче.
14
Да се намери обемът на тялото.
15
Стъклен аквариум с форма на правоъгълен паралелепипед има дъно с размери 2,5 dm и 3 dm. В аквариума са налети 12 L вода. Колко cm е височината на водата?

Описание на теста

В този онлайн тест по математика за 6. клас ще си преговориш изучените геометрични тела – куб и правоъгълен паралелепипед. Кои са техните елементи (стена, ръб, връх) и измерения (дължина, широчина и височина)? Ще си припомниш как се намира лице на околна повърхнина, лице на повърхнина и обем на куб и паралелепипед. По дадени лице или обем ще намираш дължина на ръб на куба или правоъгълния паралелепипед. Ще решаваш практически задачи от вместимост на тяло. Реши задачите за отличен!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се