logo

Тест: Бъдеще време в миналото. Would & Be going to. Future in the Past

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че Future in the Past показва момент, който ще се случи в бъдещето?
2
В кое от следните изречения е използвано Бъдеще време в миналото?
3
Кои от следните твърдения са верни?
4
Вярно ли е, че единственият начин да образуваме Бъдеще време в миналото е като използваме миналата форма на will?
5
Къде даденото изречение е образувано правилно в Бъдеще време в миналото?
  • Щях да направя резервация в хотела, но забравих.
6
Подреди думите така, че да образуваш правилно изречение.
7
Вярно ли е твърдението, че Future in the past може да се образува както с would, така и с миналата форма на be going to?
8
Кога може да използваме Future in the Past?
9
Правилно ли е образувано даденото изречение в Бъдеще време в миналото?
  • We were planting trees on Monday but it started raining.
10
В кой от случаите изречението I will pay my electricity bills today. е превърнато правилно в Бъдеще време в миналото?
11
Къде има допусната грешка?
12
Вярно ли е написано изречението?
  • I was going to go to the dentist today but they told me that he wasn't at the office.
13
Спрегни глагола в Бъдеще време в миналото, като използваш be going to.
14
Спрегни глагола в скобите в Бъдеще време в миналото, но без да използваш be going to.
15
Спрегни глагола в скобите в Бъдеще време в миналото.

Описание на теста

В този онлайн тест за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за Бъдеще време в миналото (Future in the Past) в английския език. Кога се използва то и за какво трябва да внимаваме? Как така е бъдеще време, пък е в миналото? Вярно ли е, че за да го образуваме, използваме be going to и will? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за Бъдеще време в миналото в английския език и неговите особености. Направи теста и продължавай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се