logo

Тест: Притежателни местоимения в дателен падеж

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои примери откривате притежателни местоимения в дателен падеж?
2
В кои изречения откривате примери за притежателни местоимения в дателен падеж?
3
Свържете примерите с подходящия род и число:
4
Попълнете правилото:
  • Притежателните местоимения в дателен падеж имат еднакви форми за мъжки и ... род.
5
Кои съществителни имена са възможни в даденото изречение?
  • Eva antwortet ihrem ... .
6
Кои притежателни местоимения са възможни в даденото изречение?
  • Wer hilft ... Sohn?
7
В кои изречения притежателното местоимение "euer" е употребено правилно в дателен падеж?
8
Попълнете подходящото притежателно местоимение:
9
В кое изречение притежателните местоимения за дателен падеж имат грешни окончания?
10
Кое е подходящото притежателно местоимение?
11
Попълнете подходящото притежателно местоимение за трето лице единствено или множествено число в дателен падеж:
12
Поставете притежателното местоимение в правилната форма за дателен падеж:
13
Попълнете подходящите четири местоимения от дадените.
  • deinen - eurem - Ihrem - seiner - unserer
14
Изберете подходящото съществително име:
15
Изберете подходящото притежателно местоимение:

Описание на теста

Тествайте знанията си за притежателните местоимения в дателен падеж с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Притежателни местоимения в дателен падеж" ("Possessivpronomen im Dativ"). За кой род и число са форми като meinem, unserem, deiner, ihrer, ihren, seinen? А помните ли, че за мъжки и среден род използваме едни и същи форми на притежателните местоимения? Каква особеност трябва да запомним при местоимението euer и каква е правилната форма в Dativ - euerem или euerm? Разнообразните задачи включват попълване на местоимения, избор между два или три варианта, откриване на грешни окончания. Подгответе се отлично за часовете по немски език и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се