Упражнение: Притежателни местоимения в дателен падеж


Описание на упражнението

Тествайте знанията си за притежателните местоимения в дателен падеж с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Притежателни местоимения в дателен падеж" ("Possessivpronomen im Dativ"). За кой род и число са форми като meinem, unserem, deiner, ihrer, ihren, seinen? А помните ли, че за мъжки и среден род използваме едни и същи форми на притежателните местоимения? Каква особеност трябва да запомним при местоимението euer и каква е правилната форма в Dativ - euerem или euerm? Разнообразните задачи включват попълване на местоимения, избор между два или три варианта, откриване на грешни окончания. Подгответе се отлично за часовете по немски език и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В кои примери откривате притежателни местоимения в дателен падеж?
5т. 2. В кои изречения откривате примери за притежателни местоимения в дателен падеж?
5т. 3. Свържете примерите с подходящия род и число:
5т. 4. Попълнете правилото:
  • Притежателните местоимения в дателен падеж имат еднакви форми за мъжки и ... род.
5т. 5. Кои съществителни имена са възможни в даденото изречение?
  • Eva antwortet ihrem ... .
6т. 6. Кои притежателни местоимения са възможни в даденото изречение?
  • Wer hilft ... Sohn?
6т. 7. В кои изречения притежателното местоимение "euer" е употребено правилно в дателен падеж?
6т. 8. Попълнете подходящото притежателно местоимение:
6т. 9. В кое изречение притежателните местоимения за дателен падеж имат грешни окончания?
6т. 10. Кое е подходящото притежателно местоимение?
6т. 11. Попълнете подходящото притежателно местоимение за трето лице единствено или множествено число в дателен падеж:
6т. 12. Поставете притежателното местоимение в правилната форма за дателен падеж:
11т. 13. Попълнете подходящите четири местоимения от дадените.
  • deinen - eurem - Ihrem - seiner - unserer
11т. 14. Изберете подходящото съществително име:
11т. 15. Изберете подходящото притежателно местоимение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!