logo

Тест: Тъждествата (а±b)(a2∓ab+b2) = a3 ± b3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Произведението \left ( m+n \right )\left ( m^2-mn+n^2 \right ) е равно на:
2
Нормалният вид на многочлена, с който се представя израза  \left ( 3-a \right )\left ( 9+3a+a^2 \right ), e:
3
Изразът \left ( 3y+2 \right )\left ( 9y^2-6y+4 \right ) се представя с нормален многочлен по следния начин:
4
Кои тричлени са непълни квадрати?
5
Кой от изразите е тъждествено равен на \left ( b^2-1 \right )\left ( b^4+b^2+1 \right ) ?
6
Кой е липсващият едночлен в тъждеството \left ( 4a+3b \right )\left ( 16a^2-*+9b^2 \right )=64a^3+27b^3?
7
Кой от многочлените представя израза \left ( \frac13-x \right )\left ( \frac19+\fracx3+x^2 \right ) в нормален вид?
8
Извърши умножението \left ( \frac23a-\frac35bc \right )\left ( \frac49a^2+\frac25abc+\frac925b^2c^2 \right ).
9
Произведението \left ( a+0,1 \right )\left ( a^2-0,1a+0,01 \right ) е тъждествено равно на:
10
С кой едночлен трябва да заменим буквата М в равенството  8x^3+a^3=\left ( 2x+a \right )\left ( 4x^2-M.x+a^2 \right ), за да бъде то тъждество?
11
Кой от дадените многочлени е тъждествено равен на израза  \left ( x-2 \right )\left ( x^2+2x+4 \right )-x\left ( x-2 \right )\left ( x+2 \right )?
12
Сравни изразите A=\left ( x-1 \right )\left ( x^2+x+1 \right ) и B=\left ( x+1 \right )\left ( x^2-x+1 \right ).
13
Свържи всеки от дадените по-долу изрази с тъждествено равния му многочлен:
14
Ако x+y=3  и  x^2-xy+y^2=21, то колко е стойността на израза А=  \frac13\left ( x^3+y^3 \right )?
  • Упътване: Приложи формула за съкратено умножение за израза А.
15
Намери стойността на израза \frac6.\left ( 65-41 \right )\left ( 65^2+65.41+41^2 \right )3.\left ( 65^3-41^3 \right ).

Описание на теста

С този онлайн тест по математика за 7. клас ще затвърдиш знанията си за формулите за съкратено умножение  a^{3}+b^{3}=\left ( a+b \right )\left ( a^{2}-ab +b^{2}\right )  и  a^{3}-b^{3}=\left ( a-b \right )\left ( a^{2}+ab +b^{2}\right ). Очакват те интересни задачи, съдържащи различни варианти на използването на тези формули – определяне на нормален вид, търсене на числена стойност, както и преобразуване на по-сложни изрази. Всичко това ще упражниш в този тест по математика и ще се справиш отлично в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се