logo

Тест: Герундий. Gerund vs Infinitive

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога използваме Герундий?
2
С кои от следните глаголи можем да използваме Герундий?
3
Има ли допусната грешка в следното изречение?
  • I refuse to come to the party if John is there.
4
Вярно ли е, че с глаголите choose, expect и appear не трябва да използваме Герундий?
5
Кои от следните глаголи могат да се използват и с Герундий, и с Инфинитив?
6
Подреди думите така, че да получиш правилно изречение.
7
Кои от следните твърдения са верни?
8
Има ли допусната грешка в следното изречение?
  • I hate going to work.
9
Свържи глаголите в зависимост от това дали могат да бъдат използвани с Герундий или не.
10
Кои от следните глаголи могат да се използват и с Герундий, и с Инфинитив, но смисълът би бил различен?
11
Къде има допусната грешка?
12
Как биха се превели следните две изречения?
  • Mark forgot calling his client.
  • Mark forgot to call his client.
13
Попълни глагола от скобите, като избереш дали да го поставиш в Инфинитив или в Герундий.
14
Попълни глагола от скобите, като избереш дали да го поставиш в Инфинитив или в Герундий.
15
Попълни глагола от скобите, като избереш дали да го поставиш в Инфинитив или в Герундий.

Описание на теста

В този онлайн тест за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за Герундия (Gerund) в английския език. Какво представлява той и кога се употребява? Вярно ли е, че няма строго определно правило за използването му? А вярно ли е, че някои глаголи могат да се използват и с Герундий, и с Инфинитив? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за Герундия (Gerund) в английския език и неговите особености. Направи теста и продължавай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се