Упражнение: Южен централен регион – географско положение и природна среда


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Южен централен регион - географско положение и природна среда" по география за 10 клас ще проверите знанията си за Южния централен регион. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на географското му положение и как то се отразява на развитието на стопанството му. Ще демонстрирате знания за особеностите на климата, полезните изкопаеми и водите на този регион. Ще разпознавате географски обекти от региона и граничните пунктове, с които той се свързва със съседните страни. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. По отношение на територията си,  Южен централен регион   е:
5т. 2. В кой климатичен пояс попада по-голямата част от Южен централен регион ?
5т. 3. Кои полезни изкопаеми в Южен централен регион  са с най-голямо значение за регионалната и национална икономика?
5т. 4. Кой трансевропейски коридор НЕ преминава през Южния централен регион?
5т. 5. С кое от изброените НЕ граничи Южен централен регион ?
6т. 6. Кои релефни форми се включват в територията на ЮЦР?
6т. 7. Свържете вида на полезното изкопаемо с неговото находище в региона:
6т. 8. За коя климатична област, представена в региона, се отнася следното:
  • Средната януарска температура е около 0°С. Има два максимума на валежите. В тази област е измерена абсолютната максимална температура за страната.
6т. 9. В районите на Стара Загора, Хасково, Девин има:
6т. 10. Язовирите "Ивайловград", "Студен кладенец" и "Кърджали" са построени по река:
6т. 11. Свържете почвените типове с тяхното разположение в региона:
6т. 12. Кои факти от географското положение на Южен централен регион са предпоставка за икономическото му развитие?
11т. 13. На картата с цифри са обозначени релефни форми в региона. Свържете цифрата с името на формата:
11т. 14. Обозначени са някои от ГКПП, чрез които регионът се свързва със съседните страни. Свържете цифрата с името на пропусквателния пункт:
11т. 15. На картата са обозначени с цифри някои от реките, протичащи през региона. Свържете цифрата с името на реката:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!