new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че и must, и have to показват задължение?
2
Коя е отрицателната форма на must?
3
Кое от следните твърдения за must и have to е вярно?
4
Правилно ли е изречението?
  • My doctor says I have to exercise if I want to be in good shape.
5
Вярно ли е, че с must може да се изразява препоръка (recommendation)?
6
Как е най-правилно да се преведе изречението?
  • You don't have to get up at 6 o'clock.
7
Кое от следните изречения е грешно?
8
Свържи глаголите със случаите, в които могат да се използват.
9
Вярно ли е изречението?
  • You must have to wear a seatbelt by law.
10
Кои са двете основни употреби на must?
11
Кое от следните изречения е грешно?
12
Правилно ли е изречението?
  • They told me I have to wait here for my appointment.
13
Избери must или have to и попълни празното място в изречението.
14
Избери must или have to и попълни празното място в изречението.
15
Избери must, have to, must not или don't have to и попълни празното място в изречението.

Описание на теста

В този онлайн тест за английски език - средно ниво ще можеш да провериш знанията си за някои от най-често използваните модални глаголи в английския език - must и have to. Какви са разликите между тях и кога се използват те? Вярно ли е, че must се използва за задължение, а have to - за препоръка? Кои са техните отрицателни форми и какво е тяхното значение? Могат ли да се използват за изразяване на вероятност? В този онлайн тест ще имаш възможност да усъвършенстваш знанията си за модалните глаголи в английския език и техните особености. Направи теста и давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се